ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ย้ายไปวัดพุทธานุสรณ์)

พิธีทอดกฐินจะเริ่มเมื่อเวลา 12:30 นาฬิกา (ไม่ใช่ 13:00 นาฬิกาตามที่ประกาศครั้งแรก)

ทางวัดขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการจัดงานกฐินตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ แต่จะย้ายสถานที่ไปจัดที่วัดพุทธานุสรณ์แทน กรุณาเช็คเว็บไซต์ของวัดพุทธานุสรณ์ได้ที่ http://www.watbuddha.org/

และที่อยู่ของวัดพุทธานุสรณ์คือ

36054 Niles Blvd.
Fremont, CA
94536


นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษาเหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันถวายผืนผ้าขาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแก่วัดทั้งใกล้และไกล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา คณะสงฆ์จะตัดเย็บและย้อมผ้าดังกล่าวเพื่อทำเป็นสบง, จีวร, หรือสังฆาฏิ ให้เสร็จสิ้นในคืนนั้น และถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดกันมาเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดป่านิกายเถรวาทในประเทศทางทิศตะวันตกก็ยังปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าวนี้อยู่ โดยคณะอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับทางวัดเพื่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน เทศกาลกฐินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานกฐินเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของฆราวาสและคณะสงฆ์ ซึ่งรวมถึงมิตรภาพ, ความผูกพัน, และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ วัดรวมทั้งคณะสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากฆราวาสเท่านั้น

เนื่องจากเนื้อที่จอดรถในวัดมีจำกัด กรุณาขับ/นั่งรถมากับเพื่อนๆของท่าน

กรุณามาถึงวัดแต่เนิ่นๆก่อนเวลาฉันเพล (๑๑:๐๐ น.) เพื่อเตรียมอาหารหรือสิ่งของถวายพระ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร
๑๒:๓๐ น. พิธีทอดกฐิน (รับศีล, ไตรสรณคมน์, และฟังพระธรรมเทศนา)

พิธีทอดกฐินจะเริ่มเมื่อเวลา 12:30 นาฬิกา (ไม่ใช่ 13:00 นาฬิกาตามที่ประกาศครั้งแรก)

ท่านสามารถดูรายการสิ่งของที่จำเป็นสำหรับวัดได้ที่ Kathina Dana List.

;