กิจวัตรประจำวัน

Time Period Description
05.00 น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิในศาลา
06.30 น. งานปลีกย่อยในช่วงเช้า ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลาและสถานที่สาธารณะ
07.00 น. อาหารเช้า รับอาหารเช้าแบบเบาๆ และดื่มน้ำชากาแฟ
07.30 น. ประชุมแจกงาน เข้าร่วมประชุมในศาลาเพื่อรับการแจกจ่ายงานประจำวัน และฟังข้อธรรมสั้นๆ
08.00 น. ช่วงเวลาทำงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และจัดเตรียมอาหาร
10.45 น. อาหารกลางวัน ประเคนอาหารแด่พระสงฆ์, รับพร, และรับอาหารกลางวัน
12.00 น. ทำความสะอาดหลังอาหาร ร่วมกันล้างถ้วยชามและทำความสะอาดครัว
13.00 น. เวลาส่วนตัว เวลาส่วนตัวสำหรับบำเพ็ญสมาธิภาวนาในที่พักของตนเอง
17.30 น. รับน้ำปานะ รับน้ำปานะในโรงครัว และพบปะสนทนากับนักบวชในศาลา 
19.00 น. ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิในศาลา

วันเสาร์และวันพระจะเริ่มทำวัตรเย็นเวลา 19.00น. หลังจากนั้นจะมีการแสดงธรรมเทศนา ในวันพระหลังจากจบการแสดงธรรมเทศนาแล้วจะเป็นเวลาสำหรับนั่งสมาธิจนกระทั่งถึงเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และในช่วงระหว่างเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) ถึง 01.00 น. จะเป็นช่วงเวลาพักสนทนาพร้อมรับน้ำปานะ การสวดมนต์ทำวัตรเช้าจะเริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการนั่งสมาธิในเวลา 03.00 น. วันหลังวันพระจะเปิดโอกาสให้ทำกิจธุระตามอัธยาศัยไม่มีการมอบหมายงานประจำวัน โปรดตรวจสอบตารางวันพระได้จากปฏิทินวัดป่าอภัยคีรี การนั่งสมาธิข้ามคืนในวันพระเป็นทางเลือกสำหรับผู้มาพักอาศัยชั่วคราว ไม่เป็นระเบียบบังคับแต่อย่างใด