การเดินทางมาวัดโดยรถประจำทาง

การเดินทางมาวัดป่าอภัยคีรีจากสถานที่ระยะไกลๆโดยอาศัยรถประจำทางต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองวัน รถโดยสารประจำทางจะเดินทางเข้าเมืองยูไคย่าห์ (Ukiah) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลมากนักจากวัดป่าฯ หรืออาจผ่านเมืองเล็กๆชื่อเรดวู๊ดแวลเล่ย์ (Redwood Valley) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดป่าฯ การเดินทางมาวัดป่าฯโดยอาศัยรถประจำทาง มี 4 เส้นทางหลักซึ่งจะได้กล่าวต่อไป และเพื่อความสะดวกในการเดินทางท่านอาจจำเป็นที่จะต้องพักค้างคืนที่วัด โรงแรมหรือบ้านเพื่อนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดป่าฯ

เนื่องจากตารางเวลาการเดินรถเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเดินทางของรถโดยสารประจำทางล่วงหน้าทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถของบริษัทรถโดยสารประจำทางต่างๆได้จากรายการชื่อด้านล่าง ขอแจ้งท่านว่าการเดินทางมาวัดป่าฯโดยอาศัยรถโดยสารประจำทางไม่สะดวก การเช่ารถยนต์หรือนั่งรถแท็กซี่มาจากเมืองยูไคย่าห์อาจจะสะดวกกว่า

หมายเหตุ: ถ้าท่านต้องการจะเดินทางมาวัดเพื่อร่วมงานในโอกาสพิเศษต่างๆ (เช่น กฐิน หรืองานฉลองศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่) และต้องการจะร่วมโดยสารมากับผู้อื่น (คาร์พูล) กรุณาติดต่อไปที่กลุ่มอุบาสิกาในย้าฮู เพื่อหาผู้ที่มีที่นั่งว่างในรถและสามารถรับท่านให้ร่วมทางไปด้วยได้ ทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าในวันธรรมดาท่านอาจจะไม่สามารถหารถร่วมทางมาได้ และทางวัดขอร้องให้ท่านกรุณาอย่าติดต่อไปทางกลุ่มอุบาสิกานี้เมื่อท่านต้องการเดินทางมาวัดในวันธรรมดา แต่ติดต่อเมื่อท่านอยากมาร่วมงานใหญ่ๆในโอกาสพิเศษเท่านั้น เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนสมาชิกซึ่งมีอยู่หลายร้อยคนในกลุ่มนี้

เส้นทางที่ 1 .

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) ไปถึงเมืองยูไคย่าห์ โดยผ่านเข้าเมืองซานฟรานซิสโกและอาศัยรถไฟด่วน (BART)

หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงสนามบินซานฟรานซิสโกแล้ว กรุณาเดินหรือนั่งรถโดยสารภายในสนามบิน (Shuttle Bus) ไปยังสถานีรถไฟด่วน BARTซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารนานาชาติ ซื้อบัตรโดยสารรถไฟด่วน BART ไปสถานีปลายทางคือซานฟรานซิสโก การเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโกไปถึงตัวเมืองซานฟรานซิสโกนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง รถไฟด่วน BART ออกจากสนามบินซานฟรานซิสโกทุกๆ 10-15 นาที หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟด่วน BART กรุณาเยี่ยมชมที่เว็ปไซต์ www.bart.gov

การนั่งรถประจำทางเกรย์ฮาวนด์จากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองยูไคย่าห์

การนั่งรถประจำทางเกรย์ฮาวนด์จากซานฟรานซิสโกถึงเมืองยูไคย่าห์เป็นการเดินทางแบบเดียวที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนหรือต่อรถ รถประจำทางเกรย์ฮาวนด์มีรถเพียงเที่ยวเดียวต่อวันเท่านั้นที่ออกเดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองยูไคย่าห์ โดยเริ่มออกเดินทางในเวลา 15.30 น. จากสถานี San Francisco Transbay Temporary ซึ่งตั้งอยู่ที่ 250 บนถนนเมน (Main Street)

การนั่งรถไฟด่วน BART ไปยังสถานนี San Francisco Transbay Temporary

  • เริ่มต้นการเดินทางด้วยการนั่งรถไฟด่วน BART ไปยังสถานี Embarcadero ซึ่งตั้งอยู่บนมุมถนน Main Street ตัดกับถนน Market Street ในเมืองซานฟรานซิสโก
  • เดินจากสถานี Embarcadero ไปสามช่วงตึก โดยเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ของถนน Main Street
  • สถานี San Francisco Transbay Temporary ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนของMain Street กับ Folsom Street

หมายเลขโทรศัพท์ของซานฟรานซิสโกเกรย์ฮาวนด์คือ (415) 495-1569

ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ของเกรย์ฮาวนด์คือ www.greyhound.com หรือซื้อได้ที่สถานีรถก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้บัตรโดยสารอาจหมดก่อนเวลาออกเดินทาง การซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าจะแน่นอนกว่า และรถจะออกเดินทางจากสถานีเมืองซานฟานซิสโกเพื่อมุ่งหน้าเมืองยูไคย่าห์ในเวลา 15.30 น.

รถประจำทางเกรย์ฮาวนด์จะถึงเมืองยูไคย่าห์ ประมาณเวลา 18.00 น. หรืออาจล่าช้ากว่านี้ รถจะเข้าจอดทางด้านทิศใต้ของเมืองยูไคย่าห์ บริเวณทางเข้าออกของสนามบินยูไคย่าห์บนถนน South State Street

กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จาก ด้านล่าง

เส้นทางที่ 2.

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) ไปถึงเมืองยูไคย่าห์ โดยอาศัยรถด่วนสนามบินชื่อ Sonoma County Airport Express และต่อด้วยรถโดยสารประจำทางของMendocino Transit Authority (MTA) CC Rider #65

เริ่มต้นการเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโกเพื่อมุ่งไปยังเมืองซานตาโรซ่าโดยอาศัยรถด่วนสนามบินชื่อ Sonoma County Airport Express ท่านสามารถขึ้นรถด่วนสนามบินนี้ได้ตรงบริเวณด้านนอกเขตรับกระเป๋าเดินทางของสนามบินซานฟรานซิสโก หมายเลขโทรศัพท์ของรถด่วนสนามบิน คือ 1-800-327-2024 หรือ 1-707-837-8700 และท่านสามารถเยี่ยมชมเว็ปไซต์ได้ที่ www.airportexpressinc.com หากท่านมีความประสงค์จะมาถึงวัดป่าฯภายในวันเดียวกัน ท่านควรจะขึ้นรถด่วนสนามบิน จากสนามบินซานฟรานซิสโกก่อนเวลา 12.30 น. การเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโกถึงเมืองซานตาโรซ่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง รถด่วนสนามบินจะสิ้นสุดเส้นทางที่สนามบินเล็กของเมืองซานตาโรซ่าคือ Sonoma County Airport

หลังจากเดินทางถึง Sonoma County Airportให้ต่อรถประจำทางอีกสายหนึ่ง คือ Mendocino Transit Authority (MTA) CC Rider หมายเลข 65 เพื่อไปเมืองยูไคย่าห์ รถประจำทาง MTA CC Rider หมายเลข 65 จะออกเดินทางจากสนามบิน Sonoma County Airport เวลา 15.05 น. รถประจำทางสายนี้มีเพียงเที่ยวเดียวต่อวันเท่านั้น เพื่อความแน่นอนขอแนะนำให้ท่านโทรศัพท์จองที่นั่งกับบริษัทเดินรถล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันก่อนออกเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ของ MTA คือ 1-707-462-1422 รถประจำทางสายนี้จะแวะจอดที่ศูนย์การค้าชื่อ Pear Tree Shopping Center ณ เมืองยูไคย่าห์ เวลา 16.13 น. ท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่ต่อไปยังวัดป่าฯ กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง หรือท่านอาจจะนั่งรถประจำทาง MTA CC Rider หมายเลข 65 นี้ต่อไปยังเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ก็ได้ โดยท่านต้องแจ้งพนักงานขับรถเพื่อขอลงที่ทางออกถนนเวสต์ (West Road Exit) กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง

นอกจากจะอาศัยรถประจำทาง MTA CC Rider หมายเลข 65 จากเมืองซานตาโรซ่า เพื่อไปยังเมืองยูไคย่าห์หรือเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์แล้ว ท่านยังสามารถอาศัยรถประจำทางเกรย์ฮาวนด์จากเมืองซานตาโรซ่าได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยในขณะที่ท่านนั่งรถด่วนสนามบิน Sonoma County Airport Express จากสนามบินซานฟรานซิสโก ท่านต้องแจ้งพนักงานขับรถเพื่อขอลงที่ สถานีรถเกรย์ฮาวนด์ เดย์ส อินน์ (Days Inn Greyhound Station) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3345 S Santa Rosa Ave., Santa Rosa, CA 95404 รถประจำทางเกรย์ฮาวนด์จะออกเดินทางจากเมืองซานตาโรซ่าเพื่อไปยังเมืองยูไคย่าห์เวลา 17.25 น. ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ www.greyhound.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทรศัพท์ติดต่อซานตาโรซ่าเกรย์ฮาวนด์ที่หมายเลข 1-707-545-6495 กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง

เส้นทางที่ 3.

การเดินทางจากเมืองซานฟรานซิสโกไปถึงเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ โดยอาศัยรถประจำทาง Golden Gate Transit (GGT) #101 และต่อด้วยรถประจำทาง Mendocino Transit Authority (MTA) CC Rider #65

รถโดยสารประจำทาง GGT หมายเลข 101 เดินทางออกจากเมืองซานฟรานซิสโกเพื่อไปยังเมืองซาตาโรซ่าทุกๆ 1 ชั่วโมง โดยแวะจอดรับผู้โดยสารตามป้ายจอดหลายป้ายในเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถค้นหาป้ายจอดรับผู้โดยสารได้จากเว็ปไซต์ www.goldengatetransit.org หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข (415) 455-2000

ในวันทำงานรถประจำทาง GGT หมายเลข 101 จะออกทุกๆ 1 ชั่วโมงระหว่างเวลา 06.00 ถึง 20.00 น. อย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนว่าท่านจำเป็นต้องต่อรถโดยสารประจำทาง MTA CC Rider หมายเลข 65 ที่เมืองซานตาโรซ่า ซึ่งรถประจำทางหมายเลข 65ของ MTA CC Rider มีเพียงเที่ยวเดียวต่อวันเท่านั้น จึงขอแนะนำให้ท่านขึ้นรถประจำทาง GGT หมายเลข 101ที่ในเมืองซานฟรานซิสโกอย่างช้าที่สุดคือ 11.00 น.

ในวันสุดสัปดาห์รถประจำทาง GGT หมายเลข 101 จะออกทุกๆ 1 ชั่วโมงระหว่างเวลา 11.33 ถึง 18.33 น. ดังนั้นสำหรับวันสุดสัปดาห์ท่านจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารนี้ในเวลา 11.33 น. ที่เมืองซานฟรานซิสโก

ท่านสามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถในวันทำงานและวันสุดสัปดาห์พร้อมทั้งป้ายจอดรับผู้โดยสารของ GGT หมายเลข 101 มุ่งสู่ทิศเหนือ (Northbound) ได้ที่ http://goldengatetransit.org/schedules/current/route_101.php

รถประจำทางGGT หมายเลข 101 ที่มุ่งสู่ทิศเหนือ จะถึงป้ายจอด the 2nd Transit Mall ในเมืองซานตาโรซ่า เวลา 14.04 น.

ขอแนะนำให้ท่านขึ้นรถประจำทาง GGT หมายเลข 101 ที่สถานีจอดรถบนถนน 7th street (หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าCharles J Brenham Place) ซึ่งอยู่ระหว่างถนน Market Street ตัดกับถนน McAllister Street เพราะเป็นสถานีจอดรถที่ท่านสามารถขึ้นรถได้สะดวกที่สุด สถานีจอดรถนี้ตั้งอยู่ทางขวามือบนถนน 7th street หรือถนน Charles J Brenham Place สถานีจอดรถอยู่ถัดจากร้าน “John’s Burgers” ใกล้ๆกับร้าน “Donut World”

หลังจากเดินทางถึงเมืองซานตาโซ่าแล้วให้ต่อรถโดยสารประจำทาง MTA CC Rider หมายเลข 65 ที่ the 2nd Transit Mall ซึ่งรถโดยสารประจำทางสายนี้จะออกเดินทางเวลา 14.50 น. มุ่งสู่เมืองยูไคย่าห์ รถจะจอดที่ศูนย์การค้าชื่อ Pear Tree Shopping Center ที่เมืองยูไคย่าห์ เวลา 16.13 น. และแวะจอดที่ทางลงถนนเวสต์ที่เมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ (Redwood Valley West Road exit) เวลา 16.43 น.

กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์หรือเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง

เส้นทางที่ 4.

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติโอ๊คแลนด์ (OAK) ไปถึงเมืองยูไคย่าห์ โดยอาศัยรถประจำทางเกรย์ฮาวนด์

หลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงสนามบินโอ๊คแลนด์แล้ว ให้นั่งรถโดยสารภายในสนามบิน the AirBART shuttle เพื่อไปยังสถานีรถไฟ BART (Coliseum/Oakland Airport Station) รถโดยสารภายในสนามบิน AirBART shuttle จะออกทุกๆ 10-20 นาทีจากสนามบินโอ๊คแลนด์ การเดินทางโดยรถAirBART shuttle จากสนามบินโอ๊คแลนด์เพื่อไปยังสถานีรถไฟ Coliseum ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ซ้ือบัตรโดยสารรถไฟ BART ที่สถานี Coliseum/Oakland Airport Station ปลายทางที่สถานีถนนหมายเลขที่ 19 เมืองโอ๊คแลนด์ (the 19th street Oakland BART Station) ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 12 นาที เมื่อถึงสถานีถนนหมายเลขที่ 19 แล้วให้เดินออกจากสถานีด้านมุมถนนหมายเลขที่ 19 ตัดกับถนน Broadway เพื่อเดินเท้าไปยังสถานีรถประจำทางเกรย์ฮาวนด์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เดินเท้าประมาณ 450 ฟุตจากมุมถนนหมายเลขที่ 19 มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนน Broadway ซึ่งจะตรงไปทางถนนหมายเลขที่ 20 (the 20th Street) ตัดกับถนน Thomas L Berkeley Way แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขที่ 20 ช่วงที่ตัดกับถนน Thomas L Berkeley Way และเดินต่ออีก 0.3 ไมล์

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน San Pablo Ave. แล้วเดินต่อไปประมาณ 350 ฟุต จะพบสถานีรถเกรย์ฮาวนด์ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ

ที่อยู่ของสถานีรถเกรย์ฮาวนด์คือ

2103 San Pablo Ave.,

Oakland, CA 94612-1308

หมายเลขโทรศัพท์ (510) 834-3213

ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารรถเกรย์ฮาวนด์ออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ www.greyhound.com หรือที่สถานีรถก่อนออกเดินทาง ขอแจ้งเตือนว่าบัตรโดยสารเดินทางอาจจะถูกขายหมดก่อนออกเดินทาง 2 ชั่วโมงหรือก่อนหน้านั้น

รถโดยสารประจำทางเกรย์ฮาวนด์จะเริ่มออกเดินทางจากสถานีโอ๊คแลนด์เวลา 16.00 น. และถึงเมืองยูไคย่าห์เวลา 18.30 น. หรืออาจล่าช้ากว่านั้น รถโดยสารประจำทางเกรย์ฮาวนด์นี้จะจอดทางทิศใต้ของเมืองยูไคย่าห์ ตรงบริเวณทางเข้าออกของสนามบินยูไคย่าห์ บนถนน South State Street

กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง

การเดินทางโดยรถไฟแอมแทรค (Amtrak)

ปัจจุบัน ไม่มีรถไฟที่เดินทางไปยังเมืองยูไคย่าห์โดยตรง แต่มีรถไฟแอมแทรคที่แวะจอดที่สถานีในเมืองใกล้เคียง เช่นเมือง Martinez รัฐแคลิฟอร์เนีย จากนั้นให้นั่งรถยนต์โดยสารของแอมแทรคต่อไปยังเมืองยูไคย่าห์

กรุณาอ่านข้อมูลการเดินทางต่อจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังวัดป่าอภัยคีรีได้จากด้านล่าง

การเดินทางจากเมืองยูไคย่าห์ไปวัดป่าอภัยคีรี

การเดินทางจากเมืองยูไคย่าห์เพื่อไปวัดป่าอภัยคีรีที่สะดวกที่สุดคือการนั่งรถแท็กซี่ บริษัทรถแท็กซี่หลักในเมืองยูไคย่าห์คือ Hey Taxi, Inc. หมายเลขโทรศัพท์ (707) 467-1200 ค่าโดยสารจากเมืองยูไคย่าห์ถึงวัดป่าฯ ประมาณ 50 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯต่อหนึ่งเที่ยว

การเดินทางจากเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ไปวัดป่าอภัยคีรี

การเดินทางจากเมืองยูไคย่าห์ไปเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์โดยอาศัยรถประจำทาง MTA มีความสะดวกน้อยกว่าการนั่งรถแท็กซี่มาจากเมืองยูไคย่าห์ แต่ประหยัดค่าเดินทางมากกว่า รถโดยสาร MTA มีรถประจำทางหลายสายที่วิ่งจากเมืองยูไคย่าห์มาถึงเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ หลังจากถึงเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์แล้วต้องเดินเท้าต่ออีกเป็นระยะทาง 7 ไมล์ หรือโบกรถข้างทางเพื่อไปยังวัดป่าฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 16201 Tomki Road, Redwood Valley

รถประจำทางของ MTA CC Rider หมายเลข 65 ซึ่งเริ่มต้นออกเดินทางมาจากเมืองซานตาโรซ่า แวะจอดที่เมืองยูไคย่าห์และออกเดินทางขึ้นเหนือต่อโดยจะผ่านเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ในเวลาประมาณ 16.43 น. ท่านจำเป็นต้องแจ้งพนักงานขับรถล่วงหน้าว่าขอลงที่ทางออกถนนเวสต์ที่เมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ (Redwood Valley West Road exit) นอกจากนี้ MTA มีรถประจำทางสาย 20 (route 20) จำนวน 6 เที่ยวต่อวันที่เดินทางจากเมืองยูไคย่าห์ไปยังเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางเดินรถของ MTA ได้ที่เว็ปไซต์ www.mendocinotransit.org หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ (800) 696-4682 และ (707) 462-1422

และขอแจ้งว่าค่าโดยสารรถแท็กซี่จากเมืองยูไคย่าห์ไปวัดป่าฯมีราคาเท่ากันกับค่าโดยสารรถแท็กซี่จากเมืองเรดวู๊ดแวลเล่ย์ไปวัดป่าฯ คือประมาณ 50 เหรียญดอลล่าร์สหรํัฐฯต่อหนึ่งเที่ยว

เนื่องจากมีจำนวนผู้มาเยือนวัดป่าฯเป็นจำนวนมาก ทางวัดฯจึงไม่สามารถจัดบริการรับส่งผู้มาเยือนได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

การเช่ารถ

การเดินทางเข้าวัดป่าอภัยคีรีจากทั้งสนามบินซานฟรานซิสโกและสนามบินโอ๊คแลนด์ที่สะดวกและประหยัดที่สุดคือการเช่ารถ เหมาะสำหรับท่านที่แวะมาเยี่ยมวัดป่าฯในระหว่างวันหรือมาพักค้างคืนระยะสั้นๆ ท่านสามารถหาข้อมูลบริษัทรถเช่าจากทั้งสองสนามบินได้ทางอินเตอร์เนต

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเช่ารถจากเมืองยูไคย่าห์ได้อีกด้วย บริษัทรถเช่าในเมืองยูไคย่าห์มี 2 บริษัทคือ Hertz และ Enterprise สำนักงานของบริษัทรถเช่า Enterprise ตั้งอยู่ที่สนามบินยูไคย่าห์ ส่วนสำนักงานของบริษัทรถเช่า Hertz ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองยูไคย่าห์ บริษัทรถเช่า Hertz มีรถรับส่งจากตัวเมืองยูไคย่าห์ไปยังสำนักงานของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทรถเช่าทั้งสองได้ที่เว็ปไซต์ของบริษัทฯโดยหาดูได้จากรายการที่แนบมาด้านล่าง

รายการบริษัทรถโดยสารต่างๆ

Bay Area Rapid Transit (BART)

www.bart.gov

Greyhound

www.greyhound.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ (800) 231-2222

หมายเลขโทรศัพท์ San Francisco Greyhound: (415) 495-1569

หมายเลขโทรศัพท์ Oakland Greyhound: (510) 834-3213

หมายเลขโทรศัพท์ Santa Rosa Greyhound: (707) 545-6495

Golden Gate Transit (GGT)

www.goldengatetransit.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (415) 455-2000

Mendocino Transit Authority (MTA)

www.mendocinotransit.org หรือหมายเลขโทรศัพท์ (800) 696-4682 และ (707) 462-1422

Sonoma County Airport Express

www.airportexpressinc.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ (800) 327-2024 และ (707) 837-8700

Amtrak

http://ticket.amtrak.com/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (800) 872-7245

Hertz Car Rental

http://www.hertz.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ (707) 468-0537

Enterprise Rent-A-Car

http://www.enterprise.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ (707) 462-2200