ภาษาไทย
Daily Schedule
5:00am Morning Puja Morning chanting and meditation in the Dhamma Hall.
6:30am Morning Chores A half hour period for a morning chores while breakfast is being prepared.
7:00am Breakfast Tea and a light breakfast is served.
7:30am Work Meeting and Dhamma Reflection Everyone gathers in the Dhamma Hall for work assignments and a Dhamma reflection from one of the Ajahns.
8:00am Work Period and Meal Preperation A period for various work and projects at the monastery, as well as preparation of the meal.
10:45am Meal Offering The meal is formally offered to the monastics, a blessing is given, and everyone may partake of the meal.
12:00pm Kitchen Cleanup Everyone is asked to help with the kitchen cleanup.
1:00pm Open Period An open period for individual practice and solitude at one's lodging.
5:30pm Tea Time Tea and drinks are served in the kitchen and generally one of the Ajahns and other monastics are available in the Dhamma Hall for questions and answers. 
7:00pm Evening Puja Evening chanting and meditation in the Dhamma Hall.

On Saturdays and Lunar Observance Days the evening meetings begin at 7:30 pm and are followed by a Dhamma talk.

On Lunar Observance Days, the four moon quarters, the schedule is open and the day is set aside for formal meditation and contemplation. After the 7:30pm evening meditation and Dhamma talk, there is usually an all night vigil with sitting and walking throughout the night. At midnight, a one hour question and answer tea break is held in the Dhamma Hall. Sitting and walking meditation continues after 1 am until 3 am when morning chanting begins. The day after the Lunar Observance Day is also set aside for rest and further practice.

As the scheduling for the Lunar Observance Day varies somewhat from the observable moon phases, check the Abhayagiri Calendar for exact dates. It is optional for overnight guests and visitors to attend the all night vigil.

วันเสาร์และวันพระจะเริ่มทำวัตรเย็นเวลา 19.30. หลังจากนั้นจะมีการแสดงธรรมเทศนา ในวันพระหลังจากจบการแสดงธรรมเทศนาแล้วจะเป็นเวลาสำหรับนั่งสมาธิจนกระทั่งถึงเวลา 03.00 . ของวันรุ่งขึ้น และในช่วงระหว่างเวลา 00.00 . (เที่ยงคืน) ถึง 01.00 . จะเป็นช่วงเวลาพักสนทนาพร้อมรับน้ำปานะ การสวดมนต์ทำวัตรเช้าจะเริ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการนั่งสมาธิในเวลา 03.00 . วันหลังวันพระจะเปิดโอกาสให้ทำกิจธุระตามอัธยาศัยไม่มีการมอบหมายงานประจำวัน โปรดตรวจสอบตารางวันพระได้จากปฏิทินวัดป่าอภัยคีรี การนั่งสมาธิข้ามคืนในวันพระเป็นทางเลือกสำหรับผู้มาพักอาศัยชั่วคราว ไม่เป็นระเบียบบังคับแต่อย่างใด

back to top