คำถามที่พบบ่อย

ฆราวาสแวะมาเยือนวัดป่าอภัยคีรีได้หรือไม่

เนื่องจากมีการระบาดของโคโรน่าไวรัส ทางวัดจึงได้เปลี่ยนนโยบายในการมาเยือนวัดในช่วงนี้ ท่านสามารถอ่านข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆจากทางวัดได้ที่นี่

ทางวัดยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านที่แวะมาเยือนวัด วัดป่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมเหมาะสำหรับท่านผู้ที่แสวงหาความเงียบสงบวิเวก ทั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี ฆราวาสที่มีความประสงค์จะมาพักค้างคืนเพื่อปฏิบัติธรรมภายในวัด ยังสามารถติดต่อขอมาพักค้างคืนภายในวัดได้ กรุณาอ่านรายละเอียดการขอมาพักปฏิบัติธรรมที่วัดได้ในเว็ปไซต์หน้า “การมาพักค้างคืนที่วัด”

วัดป่าฝ่ายเถรวาทมีวิถีการดำรงชีพแบบพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับฆราวาส แม้ว่าพระวัดป่าจะมุ่งเน้นการบำเพ็ญเพียรภาวนาและการครองชีพอยู่อย่างสันโดษโดยลำพัง แต่พระวัดป่าก็ยังคงรักษาปฏิสัมพันธ์กับฆราวาส ด้วยการอบรมสั่งสอนและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมให้กับฆราวาส ในขณะเดียวกันฆราวาสจะจัดหาอาหารวัตถุปัจจัยไทยทานต่างๆมาอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดและพระภิกษุสงฆ์เพื่อรักษาพระศาสนาให้ดำรงสืบไป

เวลาใดเป็นเวลาที่ฆราวาสสามารถมาเข้าร่วมนั่งสมาธิและฟังธรรมที่วัด

ถึงแม้ขณะนี้ทางวัดจะไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของวัด แต่ท่านก็สามารถร่วมทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนาผ่าน การถ่ายทอดสด ได้ โดยการทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลาประมาณ 20.15 น. งดการทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิในวันหลังวันพระ และทุกวันเสาร์และวันพระ เจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่จะแสดงธรรมเทศนาต่ออีกประมาณ 45 นาที

เวลาใดเหมาะสมที่จะมากราบนมัสการพระคุณเจ้าหรือถามปัญหาธรรมะ

เนื่องจากมีการระบาดของโคโรน่าไวรัส ทางวัดจึงได้เปลี่ยนนโยบายในการมาเยือนวัดในช่วงนี้ ท่านสามารถอ่านข่าวเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆจากทางวัดได้ที่นี่

เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ช่วงหลังอาหารเพล ระหว่างเวลาประมาณ 11.30 น. ถึง 12.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่จะพบญาติโยม นอกจากช่วงหลังเพลแล้ว ช่วงเวลารับน้ำปานะ คือ17.30น. จะเป็นเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ญาติโยมจะพูดคุยปัญหาธรรมะกับพระคุณเจ้าได้ที่ศาลาวัด

เราจะไปเดินเล่นในป่าหรือเดินชมบริเวณวัดได้หรือไม่

ท่านสามารถมาเดินเล่นในป่าหรือเดินชมบริเวณวัดได้ตลอดเวลา แต่ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านอย่าเดินออกนอกเส้นทาง อ่านและปฏิบัติตามป้ายคำเตือนต่างๆอย่างเคร่งครัด และงดใช้เสียงโดยไม่จำเป็น

การมาเยือนวัดเป็นหมู่คณะสามารถกระทำได้หรือไม่

ท่านสามารถมาเยือนวัดเป็นหมู่คณะได้ แต่จักเป็นพระคุณยิ่งหากท่านแจ้งจำนวนผู้มาเยือนและกำหนดการให้ทางวัดทราบล่วงหน้า

ฆราวาสสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาวัดด้วยได้หรือไม่

วัดป่าอภัยคีรีขอความกรุณาสาธุชนทุกท่านให้หลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงมาเยือนวัดด้วย ถ้าหากท่านแวะมาเยือนวัดในระหว่างวันและนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ทางวัดฯขอให้ท่านใช้สายรัดและดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา หรือท่านอาจให้สัตว์เลี้ยงของท่านพักอยู่ภายในรถของท่านหากอากาศอำนวย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่มาเยี่ยมวัดท่านอื่นที่อาจเป็นโรคภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ทางวัดฯไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาพักค้างคืนที่วัดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์เลี้ยงเองจากสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเขตวัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาพักอาศัยท่านอื่น

วัดป่าอภัยคีรีมีโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมหรือไม่ ถ้ามี จะสามารถจองล่วงหน้าได้หรือไม่

วัดป่าอภัยคีรีมิได้เปิดโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมภายในวัดให้กับฆราวาส แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติธรรมะและฟังพระธรรมเทศนาโดยพระและนักบวชในสายวัดป่าของหลวงพ่อชาได้จากศูนย์ปฏิธรรมต่างๆภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น วัดป่าอภัยคีรีจะจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม 10 วัน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมในตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอื่นๆได้จากปฏิทินวัดป่าอภัยคีรี

ผู้ที่มีความสนใจจะบวชเป็นพระหรือแม่ชี ควรกระทำอย่างไร

ท่านสุภาพบุรุษที่มีความสนใจจะออกบวช ควรจะหาโอกาสมาเยือนวัดและสนทนากับท่านเจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่เพื่อทำความเข้าใจถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของนักบวชชาวพุทธฝ่ายเถรวาทก่อนเป็นเบื้องต้น และจะเป็นการดียิ่งขึ้นหากท่านจะมาปฏิบัติธรรมและพักค้างคืนที่วัดอย่างน้อย 3 วัน ถึง 1 สัปดาห์ เพื่อที่ท่านจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงว่าชีวิตนักบวชนั้นเป็นอย่างที่ท่านคิดหรือไม่

ทางวัดฯมิได้มีการฝึกอบรมนักบวชสตรีอย่างเป็นรูปแบบ อย่างไรก็ตามท่านสุภาพสตรีสามารถขอมาปฏิบัติธรรมและพักอาศัยที่วัดได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว หากสุภาพสตรีท่านใดมีความสนใจหรือมีความประสงค์จะออกบวช โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์หน้า การฝึกอบรมนักบวชสตรี

ท่านสามารถขอมาปฏิบัติธรรมและอาศัยที่วัดแบบระยะยาวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของหมู่คณะภิกษุสงฆ์ สามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่พักอาศัยประจำอยู่ที่วัด ก่อนที่ท่านจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยที่วัดแบบระยะยาว ท่านควรจะมาพักอาศัยแบบระยะสั้นอย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้งก่อนเพื่อให้หมู่คณะเห็นว่าท่านเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้มาพักอาศัยแบบระยะยาวหรือไม่ หากหมู่คณะลงมติเห็นควรว่าท่านเหมาะสม ท่านจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ได้แบบเดือนต่อเดือน

ท่านที่มีความประสงค์จะขอมาปฏิบัติธรรมและพักค้างคืนที่วัด โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์หน้า การมาพักค้างคืนที่วัด” และใช้แบบฟอร์มติดต่อวัด เพื่อทำการสำรองที่พักล่วงหน้า

เวลาใดเหมาะสมที่สุดที่จะมาช่วยทำงานให้วัด

เวลาทำงานของวัดคือช่วงเวลาเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกระทั่งถึงเวลา 10.30 น. โดยจะมีการประชุมเพื่อแจกจ่ายงานที่ศาลาวัดในเวลา 07.30 น. หลังจากที่ทุกคนได้รับมอบหมายงานแล้ว พระเถระผู้ใหญ่จะแสดงธรรมะเพื่อการทำงานสั้นๆ จากนั้นทุกคนจะช่วยกันล้างถ้วยชามจากอาหารเช้าและแยกย้ายกันไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานของวัดมีหลากหลายประเภท ท่านสามารถช่วยงานของวัดได้ตามกำลังความสามารถและความถนัด ในบางโอกาส ทางวัดฯจะจัดให้มี “วันชุมชนแรงงาน” ซึ่งทุกคนจะทำงานร่วมกันตลอดวัน โดยจะเริ่มการประชุมงานช่วงบ่ายเวลา 13.00น. ตามด้วยการให้ธรรมะสั้นๆ แล้วต่างแยกย้ายกันไปทำงานจนกระทั่งถึงเวลา 16.30น. งดการทำงานในวันพระและวันหลังวันพระ ท่านที่มีความประสงค์จะสละแรงงานช่วยวัดสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากปฏิทินวัดป่าอภัยคีรี

ฆราวาสสามารถอุปถัมภ์วัดได้อย่างไร และทางวัดมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอะไรบ้าง

วัดป่าอภัยคีรีขออนุโมทนาในจิตศรัทธาของทุกท่านที่ช่วยอุปถัมภ์วัด ทางวัดฯมีรายการสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ซึ่งท่านสามารถอ่านรายการสิ่งของดังกล่าวได้จากเว็ปไซต์หน้า “รายการสิ่งของที่จำเป็น”

วัดป่าอภัยคีรีรับบริจาคปัจจัยหรือไม่

การบริจาคปัจจัยเป็นการอุปถัมภ์วัดรูปแบบหนึ่ง มูลนิธิสังฆบาละเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของวัดป่าอภัยคีรี เงินบริจาคทั้งหมดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

การบริจาคปัจจัยควรกระทำอย่างไร

การบริจาคปัจจัยสามารถทำได้โดยบริจาคปัจจัยโดยตรงให้กับ

มูลนิธิสังฆปาละ (Sanghapala Foundation)
16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 95470
USA

โปรดดูรายละเอียดจากเว็ปไซต์หน้า “การถวายปัจจัยแก่ทางวัด”

การถวายอาหารและเครื่องอุปโภคให้วัดควรกระทำอย่างไร

ตามหลักพระธรรมวินัย พระภิกษุสงฆ์พึ่งพาอาศัยฆราวาสในเรื่องของอาหาร วัตถุสิ่งของและเครื่องไทยทานต่างๆ ท่านที่มีความประสงค์จะนำอาหาร วัตถุสิ่งของและเครื่องไทยทานต่างๆมาถวายวัด สามารถตรวจดูรายการสิ่งของที่ทางวัดยังขาดอยู่ได้จากเว็ปไซต์หน้า “รายการสิ่งของที่จำเป็น”

การสละแรงงานช่วยงานวัดสามารถกระทำได้อย่างไร

วัดป่าอภัยคีรีมีงานหลายประเภทที่ต้องการความช่วยหลือ ท่านที่มีความประสงค์จะสละทักษะความสามารถและแรงกายให้วัดโปรดตรวจสอบรายละเอียดได้จากปฏิทินวัดป่าอภัยคีรี โดยปกติเวลาทำงานของวัดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ทั้งนี้ ทางวัดมีงานหลายอย่างให้ท่านทำตามทักษะและความสามารถของแต่ละท่าน และทางวัดขออนุโมทนาในความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่ท่านสามารถมอบให้แก่ทางวัดได้้

ถ้าต้องการติดต่อวัด หรือถามคำถามเพิ่มเติม สามารถเขียนจดหมายหรืออีเมลล์ถึงทางวัดได้หรือไม่

สามารถทำได้ โดยที่อยู่ของทางวัดคือ

Abhayagiri Buddhist Monastery
16201 Tomki Road
Redwood Valley, CA 94928

ถ้าหากท่านต้องการส่งอีเมลล์ กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อวัด