ขอเชิญรับชมวิดีโอสารคดี ชุดเทปสัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ)

ขอเชิญรับชมวิดีโอสารคดี ชุดเทปสัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ)

เนื่องจากรายการธรรมาภิวัตน์ ได้สัมภาษณ์พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ) เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และวิดีโอสารคดีทั้งหมดได้รับการอัพโหลดเข้ายูทู้ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารถรับชมวิดีโอรายการต่างๆเหล่านั้นได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

  1. รายงานพิเศษ - งานอาจาริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
  2. เทปการแสดงธรรมธรรมโดย พระโพธิญาณวิเทศ (ปสันโน ภิกขุ) ณ มูลนิธิบ้านอารีย์
  3. รายงานพิเศษ - มรดกธรรม พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
;