5 กัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพระวัดอภัยคีรี

5 กัณฑ์เทศน์ที่ได้รับการคัดเลือกโดยพระวัดอภัยคีรี

ในขณะนี้เรามีพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษมากกว่า 1000 กัณฑ์ในเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรี และจำนวนกัณฑ์เทศน์ที่มากมายเหล่านี้อาจทำให้เลือกฟังยากสักหน่อย ในระยะที่ผ่านมา ฆราวาสผู้อาสาสมัครช่วยแจกจ่ายหนังสือและซีดีธรรมะไปยังที่ต่างๆได้บอกกับทางวัดว่า นักโทษที่ขอรับสื่อธรรมะนั้นไม่มีเครื่องเล่นซีดีเอ็มพีสาม และไม่สามารถฟังซีดีธรรมะที่ทางวัดแจกได้ จึงยังต้องขอรับแผ่นออดิโอซีดีซึ่งบรรจุพระธรรมเทศนาได้เพียง 1-2 กัณ…

Gift to Ajahn Pasanno Sunday, Dec. 15

Gift to Ajahn Pasanno Sunday, Dec. 15

As a gift to our beloved teacher, the Abhayagiri community is improving the access trail to Ajahn Pasanno’s cabin. This improved access will be of great benefit to him. Most of the work is being completed by a mini-excavator, but we need assistance in hauling and spreading gravel for a good surface. Sunday, December 15, we plan to have an all-day work project to do the hauling and spreading of the…

Abhayagiri 2013 Photo Album Published

Abhayagiri 2013 Photo Album Published

Each fall, Abhayagiri Monastery creates a photo album of the year’s events for Ajahn Pasanno to take on his December visit to Thailand. The album includes photographs of ordinations, festivals, visiting teachers, travel, ongoing construction, and nature. It is available for free as an ebook and can be ordered from Blurb for the cost of printing. The photos in this book can also be viewed in the on…

Winter Retreat 2013 Audio Released

Winter Retreat 2013 Audio Released

We finally finished an mp3 CD of the readings and reflections from the 2013 Abhayagiri Winter Retreat. The retreat theme was Dhammānupassanāsatipaṭṭhāna: The Fourth Foundation of Mindfulness. It began with a series of introductory talks on meditation by Ajahn Pasanno and continued with Ajahn Pasanno, Ajahn Karuṇadhammo, and Ajahn Jotipālo reading selections from the Pāli canon and other sources fo…

Reception Hall Construction Updates

Reception Hall Construction Updates

Much of the this past week was spent preparing for the lower level walkway concrete pour. The crew also built the forms to pour one of the retaining wall, and some hand digging was done to prevent damage to the roots of large oak tree near the building. On Friday both of those pour happened. There will be one more pour happening, hopefully next week. We hope to provide a weekly up-date to the cons…

Abhayagiri Kathina 2013

Abhayagiri Kathina 2013

On Sunday, October 20th, over 300 lay supporters arrived on the Abhayagiri Monastery grounds to celebrate a 2600 year old tradition offering cloth donations and other material requisites to the monks who have stayed at Abhayagiri for the entire 2013 rains residence from July 23rd to October 19th. Along with Ajahn Jayasaro, 15 Thai lay men and women came to support the building of Abhayagiri’s new…

Images Donated for the New Reception Hall

Images Donated for the New Reception Hall

While the foundation for the new Reception Hall is being laid at Abhayagiri Monastery, a stone Buddha image is being carved in Thailand for the main Dhamma Hall and an image of Ajahn Chah is being fashioned for the smaller shrine room on the lower level of this building. During his 2012 visit to Thailand, Ajahn Pasanno searched for a Buddha image that would be suitable for the new building. He was…

Ajahn Jayasaro to Attend Abhayagiri Kathina

Ajahn Jayasaro to Attend Abhayagiri Kathina

We are pleased to announce that Ajahn Jayasaro will attend the Kathina Cermony on Sunday, October 20th. Since the time of the Buddha, this annual ceremony has taken place during the month after the Vassa Retreat, which is the three-month rains retreat season (the monsoon season in Southeast Asia) for the monastic order. It is the time of the year when new robes and other requisites may be offered…

Practicing in Tandem: Abhayagiri and the Buddhist Bicycle Pilgrimage

Practicing in Tandem: Abhayagiri and the Buddhist Bicycle Pilgrimage

Sometime during the afternoon of the last Sunday of September, a rolling community of bicyclists and supporting volunteers will stream up Tomki Road and arrive at Abhayagiri Buddhist Monastery. For at least a week before these dusty, lycra-clad pilgrims dismount from their bicycles, the monastic community will have been preparing for their arrival—discussing logistics, setting up canopies, and f…

Ajahn Viradhammo Visits Abhayagiri

Ajahn Viradhammo Visits Abhayagiri

Ajahn Viradhammo, abbot of the Tisarana Monastery in Ontario, Canada is expected to visit Abhayagiri from 05 Sep evening through 11 Sep.