การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

การเข้ากรรมฐานฤดูหนาว

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มเข้ากรรมฐานฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ในช่วงนี้ทางวัดจะหยุดพักการทำงานและโครงการต่างๆไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาและศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่ และงดการพูดคุยโดยไม่จำเป็นตลอดช่วงการเข้ากรรมฐานนี้ โดยมีฆราวาสกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอยู่ประจำที่วัดเพื่อช่วยงานต่างๆของวัดในช่วงนี้ ระยะเวลาตอนกลางวันที่สั้นลง, อากาศที่เปียกชื้น, และความเงียบแห่งฤดูหนาว เป็นธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติจิตภาวนาและสำรวจกายใจของตนเอง

ในช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ทางวัดจะไม่อนุญาตให้แขกมานอนพักที่วัด ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อพระผู้รับแขกตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดแบบมาเช้าเย็นกลับได้ และสามารถร่วมทำวัตรสวดมนต์, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาได้ทุกคืนวันเสาร์และคืนวันพระ หรือท่านจะนำอาหารหรือเครื่องไทยทานมาถวายแด่คณะสงฆ์ในเวลาฉันเพลก็สามารถทำได้

สำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะฟังหรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะพยายามนำพระธรรมเทศนาใหม่ๆขึ้นเว็บไซต์เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้

;