เชิญชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ ปี ค.ศ. 2023

เชิญชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ ปี ค.ศ. 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน ได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่วัดอภัยคีรี ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะสงฆ์และญาติธรรมได้สรงน้ำพระพุทธรูป และญาติธรรมยังได้ร่วมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ รวมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวพระเถระอีกด้วย

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากวันสงกรานต์ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/245-thai-new-year-2023

;