สายธารแห่งสายธรรม

สายธารแห่งสายธรรม

อาจารย์ ปสันโน & อาจารย์ อมโร

สายธารแห่งสายธรรม

สายธารแห่งสายธรรม

ทุ่มเทให้เต็มที่

ทุ่มเทให้เต็มที่

อาจารย์ ปสันโน

ทุ่มเทให้เต็มที่

ทุ่มเทให้เต็มที่

รสแห่งธรรม

รสแห่งธรรม

อาจารย์ ปสันโน

รสแห่งธรรม

รสแห่งธรรม - Taste of Dhamma by Ajahn Pasanno

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

This mp3 CD contains Dhamma talks, guided meditations, and questions and answers from the 2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat which occurred from November 20 to November 29 at the Angela Center in Santa Rosa, California. The CD contents are also available for online browsing (opens in new tab) and can be downloaded as a zip file.

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

คณะสงฆ์

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

บวชแบบง่ายๆ

บวชแบบง่ายๆ

อาจารย์ ปสันโน

บวชแบบง่ายๆ

บวชแบบง่ายๆ

ธรรมะปลุกใจ

ธรรมะปลุกใจ

อาจารย์ ปสันโน

ธรรมะปลุกใจ

ธรรมะปลุกใจ

ฝึก 40 ฝน

ฝึก 40 ฝน

อาจารย์ ปสันโน

ฝึก 40 ฝน

ฝึก 40 ฝน

ใจใสเป็นบุญ

ใจใสเป็นบุญ

อาจารย์ ปสันโน

ใจใสเป็นบุญ

ใจใสเป็นบุญ