Buddha-Nature, Human Nature

Buddha-Nature, Human Nature

อาจารย์ สุจิตโต

Buddha-Nature, Human Nature

Buddha-Nature, Human Nature is a book about our environment and the effects that Buddhism has had and can have upon it.

The Most Precious Gift

The Most Precious Gift

อาจารย์ สุจิตโต

The Most Precious Gift

Recollections by Ajahn Sucitto and a collection of his Dhamma Reflections from 1985 to 2017.

Alert to the Needs of the Journey

Alert to the Needs of the Journey

อาจารย์ มุนินโท

Alert to the Needs of the Journey

Eight chapters of teachings recently given by Ajahn Munindo at Aruna Ratanagiri Monastery.

Servant of Reality

Servant of Reality

อาจารย์ มุนินโท

Servant of Reality

Servant of Reality is a companion volume to Alert To The Needs Of The Journey (Aruno Publications 2018). Each chapter of this small book stands alone, but readers might also find benefit from reading them in the sequence in which they are presented. This compilation is offered not necessarily to those looking for instruction on Buddhism, but by way of encouragement to anyone interested in deepenin…

สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน ๔

อาจารย์ ปสันโน

สติปัฏฐาน ๔

โดยเนื้อหาในหนังสือนั้น เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

อานาปานสติ

อานาปานสติ

อาจารย์ ปสันโน

อานาปานสติ

สำหรับเนื้อหาในหนังสืออานาปานสติเล่มนี้ เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๖ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

Dhammapada Reflections (Vol 2)

Dhammapada Reflections (Vol 2)

อาจารย์ มุนินโท

Dhammapada Reflections (Vol 2)

This book contains a selection of 52 verses taken from the Dhammapada. Accompanying each verse is a short paragraph by Ajahn Munindo, a Theravādin Buddhist monk and currently abbot of Aruṇa Ratanagiri monastery in Northumberland, UK.

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

เกิด ดับ สลัด คืน

อาจารย์ ปสันโน

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นระหว่างที่หลวงพ่อปสันโนพักอยู่ที่ประเทศไทย หลังจากที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสและเดินทางออกจากวัดอภัยคีรีเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี ในระหว่างที่หลวงพ่อได้เข้ากรรมฐานเงียบอยู่เพียงผู้เดียวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาในงานวันคล้ายวันเกิดร่วมของหลวงพ่อสุเมโธ, หลวงพ่อจันดี, อาจารย์ญาณธัมโม, และตัวท่านเอง เนื้อหาในห…

2018 Abhayagiri Photo Album

2018 Abhayagiri Photo Album

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

2018 Abhayagiri Photo Album

Each fall, Abhayagiri Monastery creates a photo album of the year’s events. This year’s album chronicles the Reception Hall’s completion, Luang Por Amaro’s October visit, and the monastery’s ongoing forestry work guarding against future fires.

The Buddhist Cosmos

The Buddhist Cosmos

อาจารย์ ปุณณธัมโม

The Buddhist Cosmos

This book can be downloaded at: https://arrowriver.ca/book/cosmoBook.php From the Preface: The purpose of this book is to present a comprehensive description of the universe and its inhabitants as they were understood by the Buddhists of ancient India. This is the context within which the teachings of the Buddha were situated.