ภาษาไทย

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

Monastic Sangha

พอดี

Ajahn Pasanno

พอดี

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่

Ajahn Pasanno

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่

A Dhamma Compass

Ajahn Pasanno

A collection of three Dhamma talks that Ajahn Pasanno gave in the three winter retreats during 2003-2005 at Abhayagiri.

Don't Hold Back

Ajahn Pasanno

A collection of Ajahn Pasanno’s Dhamma Talks published in 2013, including “Contentment: The Way of the Noble Ones”, “Are you willing to train?”, “Tech Support for Real Life”, “Apannaka Dhammas”, “Preparing to Die”, “Vedana: A Roadmap to Emptiness”, and 6 other talks.

What is Buddhism?

Ajahn Chandako

What is Buddhism offers a very clear and concise overview of Buddhism and its core teachings, and addresses many questions that people unfamiliar with or new to it’s teachings often raise.

2015 Abhayagiri Photo Album

Abhayagiri Sangha

Each fall, Abhayagiri Monastery creates a photo album of the year’s events for Ajahn Pasanno to take on his December visit to Thailand. This year’s album features Ajahn Liem’s visit to Abhayagiri and the ongoing construction of the Reception Hall.

Talks from Thailand CD

Ajahn Sumedho

A collection of talks given by Ajahn Sumedho in mp3 format.

Working with the Five Hindrances

Ajahn Thiradhammo

The theme of this book is working with the Five (Mental) Hindrances (nivarana). It is thus mainly a book for people who some experience of meditation who have encountered these Hindrances, obstructions, disturbances to some degree, and who are interested in knowing how to work with them.