ทุ่มเทให้เต็มที่

ทุ่มเทให้เต็มที่

Ajahn Pasanno

ทุ่มเทให้เต็มที่

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

Abhayagiri Sangha

2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

This mp3 CD contains Dhamma talks, guided meditations, and questions and answers from the 2015 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat which occurred from November 20 to November 29 at the Angela Center in Santa Rosa, California. The CD contents are also available for online browsing (opens in new tab) and can be downloaded as a zip file.

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

Monastic Sangha

๑ ทศวรรษอภัยคีรี

ธรรมะปลุกใจ

ธรรมะปลุกใจ

Ajahn Pasanno

ธรรมะปลุกใจ

ฝึก 40 ฝน

ฝึก 40 ฝน

Ajahn Pasanno

ฝึก 40 ฝน

ใจใสเป็นบุญ

ใจใสเป็นบุญ

Ajahn Pasanno

ใจใสเป็นบุญ

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่

Ajahn Pasanno

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่

วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่