อานาปานสติ

อานาปานสติ

อาจารย์ ปสันโน

สำหรับเนื้อหาในหนังสืออานาปานสติเล่มนี้ เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๖ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

⇠ กลับไปที่ข่าวหนังสือ