เกิด  ดับ  สลัด  คืน

เกิด ดับ สลัด คืน

อาจารย์ ปสันโน

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นระหว่างที่หลวงพ่อปสันโนพักอยู่ที่ประเทศไทย หลังจากที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสและเดินทางออกจากวัดอภัยคีรีเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี ในระหว่างที่หลวงพ่อได้เข้ากรรมฐานเงียบอยู่เพียงผู้เดียวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาในงานวันคล้ายวันเกิดร่วมของหลวงพ่อสุเมโธ, หลวงพ่อจันดี, อาจารย์ญาณธัมโม, และตัวท่านเอง เนื้อหาในห…

2018 Abhayagiri Photo Album

2018 Abhayagiri Photo Album

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

2018 Abhayagiri Photo Album

Each fall, Abhayagiri Monastery creates a photo album of the year’s events. This year’s album chronicles the Reception Hall’s completion, Luang Por Amaro’s October visit, and the monastery’s ongoing forestry work guarding against future fires.

The Buddhist Cosmos

The Buddhist Cosmos

อาจารย์ ปุณณธัมโม

The Buddhist Cosmos

This book can be downloaded at: https://arrowriver.ca/book/cosmoBook.php From the Preface: The purpose of this book is to present a comprehensive description of the universe and its inhabitants as they were understood by the Buddhists of ancient India. This is the context within which the teachings of the Buddha were situated.

佛法指南

佛法指南

อาจารย์ ปสันโน

佛法指南

Beneath the Bodhi Tree

Beneath the Bodhi Tree

อาจารย์ ปสันโน

Beneath the Bodhi Tree

A collection of teachings by Ajahn Pasanno published in 2018 with gratitude to Ajahn Pasanno. The four teachings included are “Gradual Instruction”, “Balancing the Mind”, “Enjoying the Breath” and “Beneath the Bodhi Tree”. The publication is on the occasion of the completion of the Reception Hall building and surrounding grounds as well as shortly preceding Ajahn Pasanno departing for a one year s…

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

อาจารย์ ปสันโน

Tu Dưỡng Tâm Từ Bằng Thiền Chánh Niệm

A collection of Ajahn Pasanno’s teachings on the subject of mettā, or loving-kindness, in the Buddha’s teachings. Translated into Vietnamese.

Stillness Flowing

Stillness Flowing

อาจารย์ ชยสาโร

Stillness Flowing

หนังสือ Stillness Flowing (ภาษาอังกฤษ), ซึ่งเป็นชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ชา ซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโร หนังสือสำคัญเล่มนี้ ได้อธิบายถึงชีวิตและคำสอนของหลวงปู่ชาอย่างละเอียด และใช้เวลาในการจัดทำกว่าสองทศวรรษ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสืออุปลมณี (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ชาที่เขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงเรื่องราวและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกทั้งเร…

The Gradual Path-2016 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

The Gradual Path-2016 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

The Gradual Path-2016 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat

This mp3 CD contains Dhamma talks, guided meditations, and questions and answers from the 2016 Abhayagiri Thanksgiving Monastic Retreat at the Angela Center in Santa Rosa, California. The CD contents are also available for online browsing and can be downloaded as a zip file.

Buddhist Rituals and Observances

Buddhist Rituals and Observances

อาจารย์ สุจิตโต & อาจารย์ จันทสิริ

Buddhist Rituals and Observances

Based on talks given at Cittaviveka by Ajahn Sucitto and Ajahn Candasiri, and compiled by Dr. Barry Durrant. In this small book, you’ll find details concerning such topics as: setting up and using a shrine in your home; the significance of the different forms of Buddha images; observances for the deceased and observances on the Buddhist holy days – and more.

A Dhammapada for Contemplation

A Dhammapada for Contemplation

อาจารย์ มุนินโท & คณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

A Dhammapada for Contemplation

The ancient teachings of the Dhammapada rendered into accessible English as themes for personal contemplation. Available in two sizes The Dhammapada is one of the most widely known collections of the Buddha’s teachings; composed in verse form, it presents the Buddha’s teachings in an easily-accesible way.