เกิด ดับ สลัด คืน

อาจารย์ ปสันโน

เกิด  ดับ  สลัด  คืน

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นระหว่างที่หลวงพ่อปสันโนพักอยู่ที่ประเทศไทย หลังจากที่ท่านได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสและเดินทางออกจากวัดอภัยคีรีเพื่อหลีกเร้นภาวนาเป็นการส่วนตัวเป็นเวลาหนึ่งปี ในระหว่างที่หลวงพ่อได้เข้ากรรมฐานเงียบอยู่เพียงผู้เดียวในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาในงานวันคล้ายวันเกิดร่วมของหลวงพ่อสุเมโธ, หลวงพ่อจันดี, อาจารย์ญาณธัมโม, และตัวท่านเอง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้คือพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้แสดงในวันนั้น พระธรรมเทศนากัณฑ์นี้อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิด การตาย และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนั้น