เชิญชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฏิ ปี ค.ศ. 2023

เชิญชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฏิ ปี ค.ศ. 2023

ในช่วงอาทิตย์แรกๆของเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2023 หมู่คณะวัดอภัยคีรีได้ร่วมกันรื้อถอนกุฎิเก่าของวัดอภัยคีรี 4 หลัง เพื่อเตรียมการก่อสร้างกุฎิใหม่ในฤดูร้อนนี้

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากการรื้อถอนกุฎิได้ที่ลิงค์นี้ http://www.abhayagiri.org/gallery/246-kuti-demolition-2023

;