เชิญชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาของอนาคาริกจัสติน

เชิญชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาของอนาคาริกจัสติน

อนาคาริกจัสตินได้ครองเพศผ้าขาวและถือศีลแปดเป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนที่จะบรรพชาเป็นสามเณร ในวันที่ 22 เมษายน ปี ค.ศ. 2023

ท่านสามารถชมภาพถ่ายจากงานบรรพชาได้ที่ลิงค์นี้ https://www.abhayagiri.org/gallery/247-samaera-ordination-of-anagarika-justin

;