ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

ข่าวสารฉบับเข้าพรรษา พ.ศ. 2564

เข้าพรรษา แห่งปีพ.ศ. 2564 ณ วัดอภัยคีรี
คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีเพิ่งสิ้นสุดฤดูกาลแห่งการเข้าพรรษาตามธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่สมัยพุทธกาล การเข้าพรรษาที่วัดเราเริ่มไม่นานหลังการเฉลิมฉลองวัดอภัยคีรีก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กิจวัตรและภารกิจช่วงพรรษา
ในพรรษานี้ ชาววัดดำเนินตามกิจวัตรที่เคยทำมาคือ การปฏิบัติภาวนา สวดมนต์ และศึกษาพระวินัย รวมทั้งงานดูแลทำความสะอาดวัดในภาคเช้า งานที่ต้องทำกันบริเวณด้านนอกในป่ายังคงเน้นการลดความเสี่ยงที่อาจมาสู่วัดจากสาเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ เราช่วยกันตัดกิ่งไม้และพุ่มไม้ต่างๆ สับให้เป็นชิ้นย่อยสู่การเผาขจัดต่อไป งานอื่นๆ ในป่าก็เป็นการบำรุงรักษาทางเดินรอบเขา และตัดไม้เพื่อใช้เป็นฟืนยามหน้าหนาว

เชิญชมภาพการทำงานในป่าที่และการป้องกันไฟป่า ที่เพิ่งเพิ่มเข้าในเว็บของวัดเราที่–
Fire Prevention and Forest Work Photo Gallery -
https://www.abhayagiri.org/gallery

งานก่อสร้าง
ในด้านงานก่อสร้างนั้น อาคารแฝดสี่หรือพรหมวิหาร และกุฎิบารมีนั้น ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อต้นปี จึงเพิ่มที่พักได้อีกห้าห้อง ซึ่งต่อมาผู้ที่เข้าพักอาศัยก็จัดสร้างทางเดินจงกรมและสุขาหนึ่งห้อง นอกจากนี้ ผู้มาเยือนอาจสังเกตว่าเราได้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศาลาด้วย

วัดอยู่ด้วยจิตเมตตาเอื้ออารีของญาติโยม
แม้ในท่ามกลางโรคระบาดนั้น ญาติโยมมากมายยังคงอนุเคราหะช่วยเหลือและทำบุญบริจาคปัจจัยไทยทานเพื่อช่วยให้วัดเราดำรงอยู่ต่อไป เมื่อเรารำลึกถึงความมีน้ำใจและความกรุณาแล้วมองไปยังแท่นบูชาพระประธานอันงดงามในศาลา ไม่ว่าญาติโยมจะมาเยือนวัดด้วยตนเองหรือผ่านทาง Livestream ก็จะเห็นพระพุทธรูปแกะสลักอย่างปรานีตวิจิตรที่ควบคุมการจัดสร้างโดยพระอาจารย์อจโล (หรือเพิ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระวชิรญาณมุนี) แหละในวาระสำคัญต่างๆ แท่นบูชาก็จะได้รับการประดับประดาอย่างสวยงามด้วยดอกไม้จากสวนของอุบาสิกาหมึกพร้อมกับฝีมือการจัดโดยอุบาสิกาแอปเปิ้ล นอกจากนี้บนแท่นบูชายังมีดอกไม้จัดมาถวายจากร้านในเมืองยูคาย่า และจากที่โยมถวายมาตอนพระออกบิณฑบาตอีกด้วย ส่วนเทียนที่พระสงฆ์จุดก่อนทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นก็มาจากการการทำบุญถวายโดยกัลยาณมิตรของเราผู้แวะเวียนมาเยือนเป็นระยะ ซึ่งบางครั้งก็นำเทียนปั้นแกะด้วยมือมาถวายเป็นกล่องด้วย นี่เป็นเพียงตัวอย่างแห่งน้ำใจจากญาติโยมจากหลายที่ใกล้และไกล

ศึกษาธรรมะร่วมกัน
สุดท้ายนี้ที่จะขาดเสียไม้ได้ คือ การร่วมกันแลกเปลี่ยนศึกษาเข้าใจในธรรมะจากการที่ได้พบปะสนทนาในหมู่ผู้มาเยือน ทั้งคนที่มาเช้าเย็นกลับและที่มาพักค้างแรม พร้อมกับการสตรีมผ่านทางยูทูปไลว์ช่องวัดอภัยคีรี หรือ Abhayagiri YouTube Channel เชิญท่านกดเป็นสมาชิกหรือ subscribe ได้ นอกจากนี้ เราก็ยังนำธรรมะจากครูบาอาจารย์ขึ้นเว็บไซด์วัดอยู่เป็นระยะ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมผ่านซูม และยังจัดส่งหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานทางไปรษณีย์อีกด้วย

วันปวารณาออกพรรษา
ในที่สุด สามเดือนแห่งการเข้าพรรษาก็สิ้นสุดลง วันออกพรรษาหรือวันปวารณาในปีนี้คือวันที่ 21 ตุลาคม ในวันดังกล่าว เป็นข้อวัตรของสงฆ์ที่แต่ละรูปจะกล่าวขอขมาและกล่าวขอความเมตตาตักเตือนในการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติจากคณะสงฆ์เป็นภาษาบาลี ซึ่งแปลเป็นไทยว่า-

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็น หรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดี”
ใน บุพพกรณ์และบุพพกิจอุโบสถ หน้า 428

พิธีปวารณานี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของความเป็นกัลยาณมิตรแก่กัน ที่มีทั้งการให้กำลังใจพร้อมกับการให้ข้อแนะนำแก้ไขแก่กันและกันในโอกาสอันเหมาะควร ในค่ำคืนแห่งวันปวารณานี้ ที่วัดอภัยคีรี เรามีประเพณีประจำปีในการเชิญพระสงฆ์พรรษาน้อยผลัดกันกล่าวให้ข้อคิดธรรมะ ท่านสามารถรับฟังข้อธรรมดังกล่าวของปีนี้ได้ที่ -
Pavāraṇā Day Recordings - https://www.abhayagiri.org/talks/7758-pavarana-dhamma-talks-the-junior-and-middle-monastics-of-abhayagiri

งานกฐิน ณ วัดอภัยคีรี ปี พ.ศ. 2564

วัดอภัยคีรีจัดงานกฐินในสถานการณ์โควิดโดยเชิญผู้มีจิตศรัทธาลงทะเบียนเป็นกลุ่มย่อยต่อวัน รวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน ญาติโยมที่ประสงค์ร่วมงานกฐินแต่ไม่อาจลงทะเบียนได้ก็สามรถร่วมงานใรแต่ละวันได้ทางยูทูปไลว์สตรีม ในแต่ละวัน พิธีประกอบด้วยการอาราธนาและรับศีลห้า การสวดพระปริตร และพระธรรมเทศนา คณะสงฆ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงาน และที่มีส่วนช่วยให้งานกฐินปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขออนุโมทนา

เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรม Thanksgiving Retreat – 19-28 พฤศจิกายน

ขณะนี้ทางวัดได้เปิดให้ท่านผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม Thanksgiving Retreat แล้ว เชิญท่านร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์หลวงพ่อปสันโน อาจารย์ญานิโก อาจารย์กรุณาธัมโม และชาววัดอภัยคีรี ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน ศกนี้ โดยอ่านรายละเอียดได้ที่ -
https://www.abhayagiri.org/news/374-registration-now-open-for-the-thanksgiving-retreat

ใหม่: หนังสือธรรมะอิเล็กทรอนิกส์อันทรงคุณค่า -

Buddhadhamma (แปลจาก พุทธธรรม โดย ป.อ. ปยุตโต)

“Buddhadhamma is the crowning achievement of Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), widely acknowledged as the most brilliant Thai scholar of Buddhism in living memory. The venerable author’s masterpiece, it is by some distance the most important Buddhist academic work to have been published in Thailand during the twentieth century.
Buddhadhamma consists of a rich and comprehensive presentation of the teachings of Theravada Buddhism.” from the Foreword by Ajahn Jayasaro.
โปรดเข้าลิ้งค์ข้างล่าง - https://buddhadhamma.github.io/

Nourishing the Roots

A collection of four talks given by Ajahn Pasanno in January 2021. This booklet was first offered as a gift commemorating Abhayagiri’s 25th Anniversary and Ajahn Pasanno’s 72nd birthday.

https://www.abhayagiri.org/books/642-nourishing-the-roots

;