เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

เปลี่ยนเวลาถวายเพลเป็น 10:45 น.

ทางวัดขอแจ้งว่า เนื่องจากได้มีการปรับเวลามาตรฐานในประเทศอเมริกา เวลาถวายเพลของทางวัดจึงได้เปลี่ยนเป็น 10.45 น.

ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้

  • ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะรวมทั้งห้องน้ำสาธารณะได้ หลังจากเวลา 10:45 น. เล็กน้อย คณะสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรในศาลาใหญ่ ท่านสามารถนั่งรับพรอยู่ในบริเวณที่ร่มด้านนอกศาลาได้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆวัด หรือทางเดินภายในป่าของวัดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณศาลาและสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัด

  • ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อมาเยี่ยมวัดในช่วงกลางวัน

  • ถ้าหากท่านต้องการถวายภัตตาหาร กรุณาวางอาหารของท่านไว้บนโต๊ะด้านนอกครัว (จะมีผู้มารับอาหารของท่านไปถวายพระสงฆ์ในครัว)

  • ถ้าหากท่านต้องการเข้าร่วมทำวัตรเย็นและรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนค่ำ ท่านสามารถนั่งอยู่บริเวณที่ร่มด้านนอกศาลา บนเก้าอี้หรือเสื่อที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

;