หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

หนังสือประวัติหลวงพ่อเลี่ยม

ขณะนี้ ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลด หนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อเลี่ยม บนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีได้แล้ว หนังสือนี้เพิ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าๆ ของหลวงปู่ชา, หลวงพ่อเลี่ยม, และคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง บางส่วนของคำนำจากหนังสือนี้ได้กล่าวไว้ว่า:

“เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล ในวาระครบรอบอายุ 80 ปีของหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม(พระเทพวชิรญาณ) คณะลูกศิษย์ผู้มีศรัทธาจึงได้จัดการพิมพ์หนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อเลี่ยม พระมหาเถระผู้ถือเพศบรรพชิตในสายวัดป่ามานานถึง 60 พรรษา โดยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงประวัติหลักๆของหลวงพ่อเลี่ยม ที่มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวชาวนาในภาคอีสานของเมืองไทย สู่การแสวงหาความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ การดำเนินชีวิตในเพศบรรพชิตของท่านอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับพระวินัยและจริยวัตรต่างๆ การปฏิบัติสมาธิภาวนา การแสวงหาครูบาอาจารย์ และการเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา แห่งวัดหนองป่าพง ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเลี่ยมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พระธรรมคำสอนของท่านก็ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลก และชีวิตของท่านก็ได้เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน

ข้อมูลในหนังสือนี้มาจากตัวหลวงพ่อเลี่ยมเอง รวมทั้งจากความทรงจำของลูกศิษย์ทั้งพระและฆราวาส ผู้มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อเลี่ยมในสถานการณ์ต่างๆ ในหลายๆสถานที่ และหลายๆประเทศ”

;