กฐิน

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดอภัยคีรี ปี 2022

หลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์ญาณิโก และคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในวันที่ 30 ตุลาคม ปีนี้ โดยมีพระอาคันตุกะคือหลวงพ่อวีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะในประเทศแคนาดา มาร่วมงานด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อวีรธัมโมได้ทางด้านล่างของข่าวนี้

ข้อมูลพื้นฐานของพิธีทอดกฐิน
นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษา เหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันถวายผืนผ้าขาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแก่วัดทั้งใกล้และไกล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา คณะสงฆ์จะตัดเย็บและย้อมผ้าดังกล่าวเพื่อทำเป็นสบง, จีวร, หรือสังฆาฏิ ให้เสร็จสิ้นในคืนนั้น และถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดกันมาเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดป่านิกายเถรวาทในประเทศทางทิศตะวันตกก็ยังปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าวนี้อยู่ โดยคณะอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับทางวัดเพื่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน เทศกาลกฐินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานกฐินเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของฆราวาสและคณะสงฆ์ ซึ่งรวมถึงมิตรภาพ, ความผูกพัน, และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ วัดรวมทั้งคณะสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากฆราวาสเท่านั้น

หลวงพ่อวีรธัมโม
หลวงพ่อวีรธัมโม (ชื่อเดิมคือ Vitauts Akers) เกิดในประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 1947 ในครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวลัตเวีย ครอบครัวของท่านย้ายมาอยู่เมืองโทรอนโท ประเทศแคนาดา เมื่อท่านอายุได้ 4 ขวบ ในราวปี ค.ศ. 1969 ขณะที่ท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดีย ท่านได้พบกับพระพุทธศาสนา และได้พบสามเณรโพเธสโก (มรณภาพแล้ว) ผู้ได้แนะนำให้ท่านได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในที่สุดท่านได้เดินทางไปยังเมืองไทยเพื่อบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดมหาธาตุ ในปี ค.ศ. 1973 และในปีถัดมา ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพง ท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์รูปแรกๆที่พำนักที่วัดป่านานาชาติ ซึ่งเป็นวัดป่าในภาคอีสานของไทยที่ตั้งขึ้นสำหรับพระสงฆ์จากหลากหลายประเทศ หลังจากอยู่เมืองไทยเป็นเวลา 4 ปี ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศแคนาดาในปี ค.ศ. 1977 และหลวงปู่ชาได้ขอให้ท่านไปช่วยงานหลวงพ่อสุเมโธที่วัดในเมืองแฮมสเตด ในประเทศอังกฤษ แทนที่จะเดินทางกลับเมืองไทย หลังจากนั้นท่านได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งวัดป่าในเมืองชิตเฮิร์สต์ และฮาร์นแฮม ในประเทศอังกฤษ จากนั้นในปี ค.ศ. 1985 ท่านได้รับนิมนต์จากสมาคมพุทธเถรวาทในเมืองเวลลิงตัน ให้ท่านเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกับพระอาจารย์ฐานวโร ท่านได้พำนักอยู่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 10 ปี และก่อตั้งวัดป่าโพธิญาณาราม ในปี ค.ศ. 1995 ท่านเดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษเพื่อช่วยหลวงพ่อสุเมโธที่วัดป่าอมราวดี และได้พำนักอยู่ที่วัดดังกล่าวเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะเดินทางกลับนิวซีแลนด์ ท่านได้พำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 ก่อนที่จะเดินทางกลับไปดูแลคุณแม่ของท่านที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เป็นเวลา 9 ปี ในปัจจุบันนี้ หลงงพ่อวีรธัมโมพำนักอยู่ที่วัดป่าติสรณะ ประเทศแคนาดา