กฐิน

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินวัดอภัยคีรี ปี 2023

หลวงพ่อปสันโน, อาจารย์เสก, อาจารย์กรุณาธัมโม, อาจารย์ญาณิโก เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี, อาจารย์จุนทะ และคณะสงฆ์วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีทอดกฐินในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปีนี้

โดยในปีนี้หลวงพ่ออมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวัดอภัยคีรี จะมาร่วมงานในฐานะพระอาคันตุกะด้วย

กำหนดการของงานกฐินมีดังนี้
9:30 น. - มาถึงวัด
10:30 น. - ถวายภัตตาหารเพล
13:00 น. - พิธีทอดกฐิน และฟังพระธรรมเทศนา

ข้อมูลพื้นฐานของพิธีทอดกฐิน

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษา เหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันถวายผืนผ้าขาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแก่วัดทั้งใกล้และไกล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา คณะสงฆ์จะตัดเย็บและย้อมผ้าดังกล่าวเพื่อทำเป็นสบง, จีวร, หรือสังฆาฏิ ให้เสร็จสิ้นในคืนนั้น และถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดกันมาเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดป่านิกายเถรวาทในประเทศทางทิศตะวันตกก็ยังปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าวนี้อยู่ โดยคณะอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับทางวัดเพื่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน เทศกาลกฐินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานกฐินเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของฆราวาสและคณะสงฆ์ ซึ่งรวมถึงมิตรภาพ, ความผูกพัน, และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ วัดรวมทั้งคณะสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากฆราวาสเท่านั้น

หลวงพ่ออมโร

หลวงพ่ออมโรเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1956 ในประเทศอังกฤษ ท่านได้รับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน เนื่องจากท่านมีความสนใจศึกษาค้นคว้าในด้านจิตวิญญาณ ท่านจึงได้เดินทางไปประเทศไทย และได้ไปยังวัดป่านานาชาติ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกฝนอบรมลูกศิษย์ชาวตะวันตกของหลวงปู่ชา ครูบาอาจารย์สายวัดป่าของเมืองไทย หลวงพ่ออมโรได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุจากหลวงปู่ชาในปี ค.ศ. 1979 หลังจากนั้น หลวงพ่ออมโรได้เดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อช่วยหลวงพ่อสุเมโธในการบริหารวัดป่าแห่งใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างขึ้นในเมืองชิตเฮิร์สต์ (วัดจิตตวิเวก) จากนั้นหลวงพ่ออมโรได้พำนักอยู่ที่วัดอมราวดีเป็นเวลาหลายปี และมาเยี่ยมมลรัฐแคลิฟอร์เนียทุกๆปีในช่วงทศวรรษ 1990

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1996 หลวงพ่ออมโรได้ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรีขึ้นในเมือง เรดวูด แวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และท่านได้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสร่วมกับหลวงพ่อปสันโน จนกระทั่งปี ค.ศ. 2010 ท่านได้เดินทางกลับไปยังวัดป่าอมราวดีเพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี

หลวงพ่ออมโรได้เขียนหนังสือธรรมะไว้หลายเล่ม รวมถึงหนังสือชื่อ “Tudong - The Long Road North” ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเท้าเป็นระยะทาง 830 ไมล์ จากวัดป่าในเมืองชิตเฮิร์สต์ ถึงวัดป่าอีกแห่งหนึ่งในเมืองฮาร์นแฮม หนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์ซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ “Silent Rain” นอกจากนี้ยังมีหนังสือเรื่องอื่นๆของท่าน อาทิ “Small Boat, Great Mountain” (ค.ศ. 2003), “Rain on the Nile” (ค.ศ. 2009), “The Island - An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibbana” (ค.ศ. 2009) ซึ่งท่านเขียนร่วมกับพระอาจารย์ปสันโน, หนังสือสอนทำสมาธิชื่อ “Finding the Missing Peace” รวมทั้งหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในหลายๆแง่มุม

ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2015 หลวงพ่ออมโรและหลวงพ่อปสันโนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในตำแหน่งเจ้าคุณ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งประเทศไทย โดยสมณศักดิ์ของท่านคือ “พระวิเทศพุทธิคุณ” หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2019 หลวงพ่ออมโรพร้อมทั้งหลวงพ่อปสันโนได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์อีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งพระราช และหลวงพ่ออมโรได้รับสมณศักดิ์ใหม่คือ “พระราชพุทธิวรคุณ”