รายการสิ่งของที่จำเป็น

เนื่องด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า ทางวัดป่าอภัยคีรีมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของเครื่ิองใช้ใดบ้าง ทางวัดจึงได้จัดทำรายการสิ่งของที่จำเป็นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของมาอุปถัมภ์วัด โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามทางวัดได้โดยตรงที่หมายเลข (707) 485-1630 หรือติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์: website contact form ทั้งนี้รายการสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวจะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นประจำตามความจำเป็นที่ต้องใช้ ทางวัดขอขอบคุณมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

หมายเหตุ: บริษัทส่วนใหญ่ (เช่นอเมซอน) จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้มากับสิ่งของที่ท่านสั่งเพื่อถวายแก่ทางวัด ทำให้ทางวัดไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือผู้บริจาค และไม่สามารถออกใบอนุโมทนาให้กับผู้บริจาคได้ ดังนั้นถ้าหากท่านต้องการใบอนุโมทนา กรุณาติดต่อทางวัด

อนึ่ง ทางวัดใช้ระบบถังบำบัดน้ำเสีย และต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีที่จะถูกปล่อยลงในท่อระบายน้ำ ดังนั้นถ้าหากท่านมีความประสงค์จะถวายน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกให้กับทางวัด กรุณาตรวจสอบก่อนว่าสิ่งของดังกล่าวไม่มีส่วนผสมของ phosphates และมีส่วนผสมของ surfactants อยู่เป็นจำนวนน้อยมาก กรุณากดไปที่ลิ้งค์นี้ เพื่อดูรายชื่อของน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกที่ทางวัดสามารถใช้ได้โดยไม่ส่งผลร้ายต่อระบบบำบัดน้ำเสียของวัด

1$ USPS postage stamps https://bit.ly/4184PKJ For our shipping needs
Battery Charger for Ego Lithium 56 Volt Batteries (3 needed) https://amzn.to/43v9JTi Allows us to charge Ego Batteries
Battery Operated Extension Pole for Attachment for EGO Multi Head System https://amzn.to/3qge6Dm Allows for longer reach with pole saw attachment
Battery Operated Multi Tool Head for line trimming, pole saw operation, etc. (2 needed) https://amzn.to/437OF5f This battery operated power tool allows us to move away from gas operated line trimmers, pole saws, etc. and accepts multiple heads
Battery Operated Pole Saw Attachment for EGO Multi Head System (1 needed) https://amzn.to/3WzDU9y Allows us to use a battery operated pole saw
Battery Operated String Trimmer Attachment for EGO Multi Head System (2 needed) https://amzn.to/3q9o5tX Allows us to swap in a battery operated line strimmer attachment
Blue Painter's Tape https://amzn.to/3TJaiou For painting and various jobs around the monastery
Costco Gift Card https://bit.ly/3Vyqvh9 For gas, food when necessary, household items, etc.
Culligan P1 Water Filter https://amzn.to/3V1TiuI For Filtering Our Water
Culligan P5A Water Filter https://amzn.to/3oCOe3P For Filtering Our Water
Forever Stamps https://bit.ly/3Dyx24e Multiple Uses for Postage
Friedman's Home Improvement Gift Cards http://bit.ly/2jDP12j These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery
Home Depot Gift Cards https://thd.co/2qPkuCR These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery
Rainbow Ag Gift Card https://bit.ly/3oqYbxU These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery

หากท่านต้องการทราบรายการอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นสำหรับโรงครัว กรุณาโทรถามผู้จัดการครัวได้ที่ (707) 485-1630 ในช่วงเวลา 8:00 ถึง 10:30 น.