รายการสิ่งของที่จำเป็น

เนื่องด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า ทางวัดป่าอภัยคีรีมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งของเครื่ิองใช้ใดบ้าง ทางวัดจึงได้จัดทำรายการสิ่งของที่จำเป็นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของมาอุปถัมภ์วัด โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามทางวัดได้โดยตรงที่หมายเลข (707) 485-1630 หรือติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์: website contact form ทั้งนี้รายการสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวจะได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นประจำตามความจำเป็นที่ต้องใช้ ทางวัดขอขอบคุณมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

หมายเหตุ: บริษัทส่วนใหญ่ (เช่นอเมซอน) จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้มากับสิ่งของที่ท่านสั่งเพื่อถวายแก่ทางวัด ทำให้ทางวัดไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือผู้บริจาค และไม่สามารถออกใบอนุโมทนาให้กับผู้บริจาคได้ ดังนั้นถ้าหากท่านต้องการใบอนุโมทนา กรุณาติดต่อทางวัด

อนึ่ง ทางวัดใช้ระบบถังบำบัดน้ำเสีย และต้องระมัดระวังในการใช้สารเคมีที่จะถูกปล่อยลงในท่อระบายน้ำ ดังนั้นถ้าหากท่านมีความประสงค์จะถวายน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกให้กับทางวัด กรุณาตรวจสอบก่อนว่าสิ่งของดังกล่าวไม่มีส่วนผสมของ phosphates และมีส่วนผสมของ surfactants อยู่เป็นจำนวนน้อยมาก กรุณากดไปที่ลิ้งค์นี้ เพื่อดูรายชื่อของน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกที่ทางวัดสามารถใช้ได้โดยไม่ส่งผลร้ายต่อระบบบำบัดน้ำเสียของวัด

Friedman's Home Improvement Gift Cards (currently using with kuti construction project) http://bit.ly/2jDP12j These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery
Home Depot Gift Cards (currently using for kuti construction project) https://thd.co/2qPkuCR These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery
Rainbow Ag Gift Card https://bit.ly/3oqYbxU These cards are useful to purchase many of the construction and maintenance items used in the monastery

หากท่านต้องการทราบรายการอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นสำหรับโรงครัว กรุณาโทรถามผู้จัดการครัวได้ที่ (707) 485-1630 ในช่วงเวลา 8:00 ถึง 10:30 น.