การปลูกป่าที่สำนักสงฆ์ โอลด์โกลด์ไมน์

การปลูกป่าที่สำนักสงฆ์ โอลด์โกลด์ไมน์

คณะสงฆ์จากวัดอภัยคีรี, สำนักสงฆ์แปซิฟิกเฮอร์มิเทจ, พร้อมทั้งอนาคาริก, สามเณร, และฆราวาสกลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ “โอลด์โกลด์ไมน์” (Old Gold Mine–OGM) ในตอนเหนือของมลรัฐวอชิงตันเพื่อปลูกป่า สำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์เป็นที่ดินของ โรเจอร์ ฟ็อกซ์ ผู้ซึ่งได้รู้จักและสนับสนุนวัดอภัยคีรีมาเป็นเวลานาน และโรเจอร์ได้ถวายสำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์ให้เป็นสถานที่สำหรับคณะสงฆ์ใช้ในการปลีกวิเวก อย่างไรก็ตาม ไฟป่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เผาทำลายต้นไม้ในป่าไปมาก ทางคณะสงฆ์จึงตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมสำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์เป็นเวลา ๑ อาทิตย์ เพื่อปลูกป่าคืนให้กับสถานที่ดังกล่าว

คณะสงฆ์จะอยู่ที่สำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์จนถึงวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม และได้รับข่าวว่า คณะภิกษุณีจากวัดสาวัตถีในทางตะวันออกของมลรัฐวอชิงตัน จะมาเยี่ยมสำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์ในวันอังคารและร่วมปลูกป่าด้วย โดยที่เราคาดว่าคณะของเราทั้งหมดจะปลูกต้นไม้ได้มากกว่า ๑๐๐๐ ต้นภายในอาทิตย์นั้น

;