เยือนวัดแคธอลิค เมาท์ เทเบอร์

เยือนวัดแคธอลิค เมาท์ เทเบอร์

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายนที่ผ่านมา หลวงพ่อปสันโนพร้อมทั้งพระสงฆ์และฆราวาสกลุ่มหนึ่งจากวัดอภัยคีรี ได้ไปเยี่ยมวัดแคธอลิคซึ่งมีอาณาบริเวณติดกับวัดอภัยคีรี วัดนี้มีชื่อว่า Holy Transfiguration Monastery (“วัดแห่งการเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์”) หรือเรียกสั้นๆว่าวัด “เมาท์ เทเบอร์”

ทางคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่ออธิการแดเมียน เจ้าอาวาสวัดเมาท์เทเบอร์ ผู้ได้พาทางคณะเดินชมวัด รวมทั้งโบสถ์อันงดงามและแท่นบูชาภายนอกอาคาร คุณพ่ออธิการแดเมียนยังได้อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของรูปภาพและรูปปั้นบนแท่นบูชา, บนหิ้งพระ, บนยอดโดม, และบนผนังโบสถ์ คุณพ่ออธิการแดเมียนมีความชำนาญในด้านศิลปะของศาสนาคริสต์ และสามารถอธิบายความหมายของสัญลักษณ์แห่งศิลปะได้อย่างงดงามราวกับบทกวี คำอธิบายของท่านได้เน้นถึงความงดงามแห่งคริสตศิลป์ซึ่งอธิบายถึงพระผู้เป็นเจ้าและธรรมชาติที่เหนือโลก

การไปเยือนวัดเมาท์เทเบอร์ครั้งนี้ได้ทำให้มิตรภาพระหว่างทั้งสองวัดงอกงามมากยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่าเส้นทางของพวกเราจะแตกต่างกัน แต่จุดหมายปลายทางนั้นไม่ต่างกันเลย

;