คณะภิกษุณีทิเบตร่วมปลูกป่าที่สำนักสงฆ์ โอลด์โกลด์ไมน์

คณะภิกษุณีทิเบตร่วมปลูกป่าที่สำนักสงฆ์ โอลด์โกลด์ไมน์

คณะภิกษุณีทิเบต ๔ รูป จากวัดสาวัตถี ได้ขับรถจากเมืองนิวพอร์ตไปที่สำนักสงฆ์ “โอลด์โกลด์ไมน์” เพื่อช่วยปลูกป่า, ร่วมฉันเพล, และเดินป่ากับพระภิกษุ, สามเณร, และฆราวาสจากวัดอภัยคีรี

ภิกษุณีเซมไก, ชอนยี, ซัมเท็น, และดัมโช ได้ทำงานร่วมกันคณะจากวัดอภัยคีรี เพื่อปลูกต้นไม้ ๑๘๐ ต้น ในเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง นอกจากนี้คณะภิกษุณียังได้มอบของขวัญให้แก่สำนักสงฆ์โอลด์โกลด์ไมน์ คือต้นไม้ที่สวยงามจำนวน ๔ ต้น โดยมีต้นเมเปิลญี่ปุ่น ๓ ต้น และต้นสนใหญ่ ๑ ต้น และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ “เฟอรี เคาน์ตี วิว” ได้ส่งนักข่าวมาทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

วัดสาวัตถีเป็นวัดสายทิเบตที่ได้ก่อตังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยภิกษุณี ทูบเท็น โชดรอน วัดนี้เปิดรับฆราวาสทั้งหญิงและชายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและบวชในพระพุทธศาสนา

;