กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2023 ทางวัดอภัยคีรีจะมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม: ถวายภัตตาหารเพลในวันคริสต์มาส
วันพุธที่ 27 ธันวาคม: วันพระ ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และถือเนสัชชิก
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา (กิจกรรมปกติในทุกคืนวันเสาร์)
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิข้ามปี
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม: ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ เวลา 9:30 น.
วันพฤหัสที่ 4 มกราคม: พิธีฉลองหลวงพ่อปสันโนอุปสมบทครบ 50 พรรษา และถวายภัตตาหารเพล
เย็นวันที่ 4 มกราคม: วันพระ ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ ถือเนสัชชิก และเริ่มต้นกรรมฐานช่วงฤดูหนาวของวัดอภัยคีรี

;