หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อปสันโนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครบ 50 พรรษาในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้สร้าง “หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน” (ออนไลน์) https://www.abhayagiri.org/questions/index.html เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา โดยหอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสำคัญ เช่น คำถาม-คำตอบปัญหาธรรมะ ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆโดยหลวงพ่อปสันโน

ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับธรรมะ อาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพ่อปสันโนเคยตอบคำถามหรือบรรยายเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากมีวิดีโอและไฟล์เสียงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออยู่มากมาย ท่านอาจจะสงสัยว่าจะหาคำตอบต่อข้อสงสัยของท่านได้อย่างไร

หอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวมคำสอนและพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปสันโน ที่ได้จัดทำเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา โดยจะมีคำบรรยายลักษณะของคำถามต่างๆ และไฟล์เสียงของคำตอบจากหลวงพ่อปสันโน โดยคำถามเหล่านั้นจะถูกเรียบเรียงตามเหตุการณ์และหัวข้อ อนึ่ง ผู้จัดทำเห็นว่า เรื่องราวหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อปสันโนได้เล่าประกอบการตอบคำถามธรรมะนั้น ต่างก็มีคุณค่ามากพอๆกับคำถามธรรมะเหล่านั้นเลยทีเดียว ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น รวมทั้งตัวอย่างและคำอ้างอิงถึงข้อความในหนังสือหรือพระสูตร และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆไว้ในหอจดหมายเหตุนี้ด้วย นอกจากนี้ ในหลายๆโอกาส หลวงพ่อปสันโนได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอภัยคีรีหรือพระอาคันตุกะให้ร่วมสอนธรรมะหรือตอบคำถามธรรมะกับท่านด้วย ดังนั้นหอจดหมายเหตุนี้จึงรวบรวมคำสอนจากพระสงฆ์ท่านอื่นๆที่ได้ตอบคำถามร่วมกับหลวงพ่อในโอกาสดังกล่าวเอาไว้ด้วย

ในขณะนี้ หอจดหมายเหตุนี้ได้จัดทำดัชนีการบันทึกสำเร็จไปประมาณครึ่งหนึ่งของคำสอนธรรมะทั้งหมดของหลวงพ่อในเว็บไซต์ของวัด และผู้จัดทำวางแผนจะเพิ่มสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆลงในหอจดหมายเหตุนี้เป็นประจำทุกเดือน

หมายเหตุ: หอจดหมายเหตุนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความกตัญญูของพระเถระท่านหนึ่งที่มีต่อหลวงพ่อปสันโน และได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง

;