ข่าวภาคฤดูร้อนจากวัดอภัยคีรี

ข่าวภาคฤดูร้อนจากวัดอภัยคีรี

ในช่วงฤดูร้อนและช่วงเข้าพรรษาที่ได้เริ่มขึ้น ทางวัดก็ได้เริ่มต้นรอบพรรษาใหม่อีกครั้งพร้อมกับ “ความปกติในปัจจุบัน,” การรักษาระยะห่างทางสังคม, ไฟป่าและควันไฟที่ปกคลุมรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทำให้จิตใจอันสงบสุขจากความงดงามในหุบเขาได้กระเพื่อมขึ้นเล็กน้อย คลื่นความร้อนตามฤดูกาลและหยาดเหงื่อบนร่างกาย ได้ทำให้เราตระหนักว่าความสะดวกสบายนั้นไม่สามารถเอาเป็นที่พึ่งได้เลย นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงและความสลับซับซ้อนต่างๆอันเกิดจากโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ยังทำให้การวางแผนงานในอนาคตมีความยุ่งยากมากขึ้น

นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลส
อย่าได้ประมาท
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย

-พุทธภาษิต

ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พระสงฆ์จะอาศัยประจำอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นวัด และยังเป็นช่วงที่คณะสงฆ์จะปรารภความเพียรในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะเป็นการบำเพ็ญเพียรภาวนาให้มากขึ้น การถือเนสัชชิก การศึกษาพระสูตร การท่องจำบทสวดต่างๆ หรือการซ่อมแซมเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะ

นอกจากนั้นคณะสงฆ์ยังศึกษาพระวินัยอย่างเป็นทางการในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วย ทางวัดอภัยคีรีจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระวินัยขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในศีล 227 ข้อของพระสงฆ์ และการถือศีลดังกล่าว

โปรดทราบว่า ในวันที่คณะสงฆ์เรียนพระวินัยนี้ จะไม่มีการถ่ายทอดสดการทำวัตรเย็นโดยวันดังกล่าวคือวันที่ 8, 19, 25, 27 เดือนสิงหาคม, วันที่ 16, 17, 23, 24, 27 เดือนกันยายน, และวันที่ 1, 3, 8, 9, 12, 17 เดือนตุลาคม

อนึ่ง อนาคาริกนิค จะบรรพชาเป็นสามเณรในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ โดยพิธีบรรพชาจะเริ่มขึ้นในเวลา 19:00 น.

และในวันที่ 21 สิงหาคมเช่นกัน หลวงพ่อปสันโนจะสอนกรรมฐานออนไลน์ผ่านระบบซูมให้กับกลุ่ม สปิริต ร็อค เป็นเวลาครึ่งวัน ในเวลา 1:00 - 5:00 น. ในหัวข้อ “ความคิดไม่ใช่ศัตรู” โดยหลวงพ่อจะสอนนั่งสมาธิ แสดงพระธรรมเทศนา และตอบปัญหาธรรมะกรุณาเข้าเว็บไซต์ของ สปิริต ร็อค โดยกดลิ้งค์ข้างล่างนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียนกรรมฐาน
https://spirit-rock.secure.retreat.guru/program/thinking-isnt-the-enemy-ap1g21/

ในช่วงเข้าพรรษานี้ทางวัดจะยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืนวันเสาร์และคืนวันพระ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอาจจะสังเกตว่า คณะสงฆ์ได้เริ่มทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นบริเวณลานบวชบนภูเขา เพราะตอนนี้อากาศอบอุ่นขึ้นและการทำสมาธิในท่ามกลางธรรมชาติสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้ว

ในช่วงที่มีโรคระบาดใหญ่นี้ การพบพระสงฆ์ทุกวันอังคารแรกของเดือน (ที่เคยจัดในวัดพุทธเบิร์คลีย์) ได้ย้ายไปเป็นการพบออนไลน์แทน โดยจะเป็นการพบกันช่วงดื่มน้ำปานะ คือ 17:00 - 18:30 น. และจะมีพระเถระมาตอบคำถามธรรมะผ่านทางระบบซูมโดยทางวัดจะประกาศ Zoom meeting ID และ password บนปฏิทินของวัดเมื่อใกล้ถึงวันดังกล่าว ถ้าหากท่านต้องการรับข่าวสารเรื่องนี้ รวมทั้งเลขรหัสเข้าประชุมผ่านทางซูม และข่าวสารอื่นๆของวัด โปรดอ่านรายละเอียด ในข่าวนี้ หรือกดไปที่ลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อลงชื่อรับข่าวสารต่างๆ
https://groups.io/g/AbhayaParisa/join

งานกฐินในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งหลวงพ่อปสันโนและพระอาจารย์อมโรจะมาร่วมงานกฐินครั้งนี้ ทางวัดจะประกาศรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานกฐินเพิ่มเติมในปลายฤดูร้อนนี้

ในส่วนของโครงการต่างๆของทางวัด ขณะนี้คณะสงฆ์ได้หยุดพักจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ และหันมาทำสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟป่า, ปกป้องป่า, และปกป้องเสนาสนะของทางวัดจากไฟป่าแทน โดยปีนี้เราได้สร้างทางเดินและห้องน้ำสำหรับกุฏิใหม่ที่มีห้องพักติดกัน 4 ห้อง และกุฏิที่ชื่อ “บารมี” ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันนั้น

ท้ายนี้ ในพรรษานี้ได้มีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งเดินทางไปจากวัด หรือมาพำนักที่วัด ดังนี้: ท่านเปสโล เดินทางไปจำพรรษาที่ Temple Monastery (วัดนี้อยู่ในเมืองชื่อ Temple), ท่านโกญฑัญโญ พำนักอยู่ในรัฐเทนเนสซี, ท่านรักขิโตและท่านจิตตปาโล พำนักที่วัดป่านานาชาติในเมืองไทย, อาจารย์จุนทะ ได้กลับมาวัดอภัยคีรีหลังจากอยู่ดูแลสำนักสงฆ์แปซิฟิคเป็นเวลา 8 เดือน, และท่านเขมา เดินทางมาจากวัดติสรณะเพื่อมาพำนักที่วัดอภัยคีรี และในวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ชาสามเณรยสะ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ (ท่านยสะ) ที่วัดอภัยคีรี

;