ดร. มาร์ค เอฟ. ลีเบอร์แมน — 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1949 - 2 สิงหาคม ค.ศ. 2021

ดร. มาร์ค เอฟ. ลีเบอร์แมน — 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1949 - 2 สิงหาคม ค.ศ. 2021

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1987 ฆราวาสหกคนได้ปรึกษากันถึงความเป็นไปได้ที่จะนิมนต์พระสงฆ์ในสายของหลวงปู่ชาและหลวงพ่อสุเมโธ เพื่อมาสร้างวัดในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ดร. มาร์ค เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งในการทำให้แผนนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงลงได้ และทำให้เกิดวัดป่าอภัยคีรีขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ดร. มาร์ค เป็นผู้มีจิตใจอันเปี่ยมด้วยความเมตตาและความอบอุ่นอ่อนโยน พวกเราหลายๆคนจะคิดถึงเขาอย่างมากเมื่อเขาได้จากพวกเราไป

หมายเหตุ: ในรูปภาพนี้ ท่านจะเห็นพระอาจารย์สุเมโธ, มาร์ค ลีเบอร์แมน, และสมาชิกคนอื่นๆในคณะกรรมการสังฆปาล ในบ้านของมาร์คเมื่อราวปี ค.ศ. 1995 โดยมาร์คคือคนที่สองจากขวา คนอื่นๆในรูปคือ ซูซาน บาร์เบอร์, เด็บบี้ สแตมป์, เฟร็ด ครอล, และแมรี่ รูบิน

;