ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 10 เมษายน 2021

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่  10 เมษายน 2021

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขฉบับแก้ไขวันที่ 10 เมษายน 2021
ขณะนี้ชาววัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว นอกเหนือจากการร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรมผ่านยูทูปไลฟ์ ทางวัดยินดีต้อนรับญาติโยมให้มาเยือน ทว่า ขอความกรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ดังนี้—

  • ท่านสามารถเข้าไปในห้องหนังสือแจกด้านหน้าและห้องสุขา แต่ห้องอื่นๆ ในทุกอาคาร ยังไม่อาจให้เข้าเยี่ยมได้ในเวลานี้ เมื่อมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อาวุโสจะสวดอนุโมทนาให้พรในเวลา 10:45 น. บริเวณใต้หลังคานอกศาลา ผู้มาเยือนอาจเดินเล่นโดยรอบศาลาและนั่งในที่ร่มโดยด้านนอก แต่ขอความกรุณาสวมหน้ากากและนั่งห่างกัน 6 ฟุต เพื่อความปลอดภัยจากไวรัส ต่อทุกๆ คนและตัวท่านเอง

  • ไม่จำเป็นต้องติดต่อลงทะเบียนเยี่ยมล่วงหน้า

  • ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านที่นำสังฆทานและภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์ โปรดวางไว้บนโต๊ะนอกครัว

  • ญาติโยมผู้ประสงค์จะมาสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังธรรม กรุณานั่งเก้าอี้ที่ทางวัดจัดไว้นอกศาลา

;