ขอเชิญร่วมงานบรรพชาและอุปสมบทในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้

ขอเชิญร่วมงานบรรพชาและอุปสมบทในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน: พิธีอุปสมบทสามเณรโกญฑัญโญ และสามเณรชาคโร เป็นพระภิกษุสงฆ์ และพิธีบรรพชาอนาคาริกอาร์มานด์ เป็นสามเณร

ทางวัดมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรโกญฑัญโญ และสามเณรชาคโร เป็นพระภิกษุสงฆ์ และพิธีบรรพชาอนาคาริกอาร์มานด์ เป็นสามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายนนี้ ณ ลานบวชกลางแจ้งบนภูเขา โดยพิธีบวชนี้จะเริ่มในช่วงบ่าย/เย็นของวันดังกล่าว (ขณะนี้ทางวัดยังไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอน และจะประกาศอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ถึงวันดังกล่าว)

กรุณาตรวจสอบกับปฏิทินของวัดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม: เจฟ, โดเรียน, และเฮคเตอร์ จะเข้าพิธีบวชถือเพศอนาคาริก

ทางวัดมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีบวชอนาคาริกในวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคมนี้ โดยฆราวาสผู้มาอยู่ประจำในวัดสามท่าน คือเจฟ, โดเรียน, และเฮคเตอร์ จะเข้าสู่ชีวิตนักบวชและบวชเป็นผ้าขาวถือศีลแปด (อนาคาริก) ในวันดังกล่าวจะมีการทำวัตรเย็นตามปกติในเวลา ๑๙:๓๐ น. พิธีบวชจะเริ่มต้นประมาณ ๒๐:๓๐-๒๐:๔๕ น. และพระอาจารย์ปสันโนจะให้โอวาทและข้อคิดสำหรับผู้บวชใหม่ด้วย

;