ขอเชิญร่วมงานฉลองวัดป่าอภัยคีรีครบรอบ ๒๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายนนี้

ขอเชิญร่วมงานฉลองวัดป่าอภัยคีรีครบรอบ ๒๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายนนี้

วัดป่าอภัยคีรีเป็นวัดในสายหลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา วัดนี้ได้รับการก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ในบริเวณป่าบนภูเขา ในเขตเมนโดซีโน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย การเริ่มต้นก่อตั้งวัดนี้เกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์สุเมโธ ผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของหลวงปู่ชา ได้เดินทางมายังภาคเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๘๐ และในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ พระอาจารย์ซวน หัว เจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดพระพุทธรูปหมื่นพระองค์ในเมืองยูไคย่าห์ ได้ถวายที่ดิน ๑๒๐ เอเคอร์ในป่า ในเขตเมืองเร้ดวูด แวลลีย์แก่พระอาจารย์สุเมโธ

พระสงฆ์และอนาคาริกกลุ่มแรกเข้ามาพักอาศัยในวัดอภัยคีรีในวันที่ ๑ มิถุนายน ปี ค.ศ. ๑๙๙๖ และในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นี้ พระอาจารย์อมโร, พระอาจารย์มหาประเสริฐ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์, พระอาจารย์เหิง หลิว, และพระอาจารย์เหิง ชุน จากวัดพระพุทธรูปหมื่นพระองค์ จะมาร่วมงานฉลองวัดป่าอภัยคีรีครบรอบ ๒๐ ปีร่วมกับทางวัดด้วย โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมตลอดวันดังต่อไปนี้

  • ๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. – เยี่ยมชมบริเวณวัด, ชมสไลด์ภาพถ่ายของวัด, พบปะเพื่อนๆและสมาชิกในคณะกรรมการต่างๆของวัดทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • ๑๐:๓๐ น. – ร่วมถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร
  • ๑๓:๐๐ - ๑๗:๐๐น. – รับฟังข้อคิดธรรมะจากพระอาคันตุกะ

ท่านสามารถมาร่วมงานฉลองนี้ได้ทั้งวัน หรือเพียงบางส่วนตามแต่ความสะดวก

คลิกที่นี่เพื่อชมใบประกาศร่วมงานฉลองนี้ในรูปแบบ PDF

;