พระอาจารย์อมโรจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์อมโรจะมาเยี่ยมวัดอภัยคีรี

ทางวัดมีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า พระอาจารย์อมโรจะเดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกาในปลายเดือนพฤษภาคม และจะพำนักในอเมริกาจนถึงเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ นี้ โดยจะเริ่มต้นที่สำนักสงฆ์แปซิฟิก เฮอร์มิเทจ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคมโดยประมาณ (โปรดตรวจสอบและหาข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักสงฆ์แปซิฟิก เฮอร์มิเทจ) จากนั้นพระอาจารย์อมโรจะเดินทางมาวัดอภัยคีรี ในวันที่ ๑ มิถุนายนโดยประมาณ

หมายเหตุ: ในขณะนี้ทางวัดไม่มีที่พักค้างคืนเพียงพอสำหรับผู้ที่สนใจจะมาอยู่วัด แต่ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดแบบไปเช้า-เย็นกลับได้

ตารางกิจกรรม

  • ๔ มิถุนายน: งานฉลองวัดอภัยคีรีครบรอบ ๒๐ ปี
  • ๕ มิถุนายน: พิธีบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัดอภัยคีรี
  • ๖ มิถุนายน: พระอาจารย์อมโรเทศน์ที่สปิริตร็อคในคืนวันจันทร์
  • ๗ มิถุนายน: พระอาจารย์ร่วมบรรยายธรรมในวันอังคารแรกของเดือน ที่วัดพุทธเบิร์กเลย์
  • ๘ มิถุนายน: พระอาจารย์ร่วมสอนนั่งสมาธิในวันพุธ ที่โยคะ เมนโดซีโน

กรุณาติดตามข้อมูลใหม่ๆได้จากเว็บไซต์และปฏิทินของวัด

;