English
สำนักสงฆ์แปซิฟิก

สำนักสงฆ์แปซิฟิกเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดป่าอภัยคีรี สำนักสงฆ์แปซิฟิกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักอาศัยของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทกลุ่มเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่เรียบแม่น้ำโคลัมเบียระหว่างช่องเขา Jewett ของเมือง White Salmon

Pacific Hermitage

สำนักสงฆ์แปซิฟิกได้รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2010 เพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกและบำเพ็ญเพียรภาวนาของสมณะสงฆ์ผู้สันโดษ ทุกๆเช้าคณะสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตในเมือง White Salmon นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในชุมชนแล้ว คณะสงฆ์ยังทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะและอบรมการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาให้แก่ผู้คนในชุมชนและในอาณาเขตใกล้เคียง

อาจารย์สุทนฺโต

Ajahn Sudanto

ปัจจุบัน อาจารย์สุทนฺโตทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ของสำนักสงฆ์แปซิฟิก ท่านเกิดในปี ค.ศ. 1968 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ท่านเริ่มสนใจพุทธศาสนาและคำสอนทางจิตวิญญาณของอินเดียโบราณในขณะที่่ท่านกำลังศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิจิตรศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยโอเรกอน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่านได้ออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียและประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสวงหาความสุขทางใจ หลังการเดินทางได้หนึ่งปี ท่านเริ่มศึกษาการเจริญสมาธิอย่างจริงจังที่ประเทศไทย อันเป็นเหตุนำท่านไปยังวัดป่านานาชาติ และเป็นโอกาสให้ท่านได้พบกับพระอาจารย์ปสนฺโนผู้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในขณะนั้น อาจารย์สุทนฺโตได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม และเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่านานาชาติในปี ค.ศ. 1994 ภายหลังจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติและวัดสาขาต่างๆในสายหลวงพ่อชาได้ห้าปี อาจารย์สุทนฺโตได้ย้ายมาพำนักและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2010 ท่านได้มาพำนักอยู่ ณ สำนักสงฆ์แปซิฟิก

ท่านจาคนันโท

Tan Caganado

ท่านจาคนันโทเกิดในปี ค.ศ. 1954 ที่รัฐนิวยอร์ค หลังจากจบการศึกษาด้านฟิสิกส์ ท่านเข้าทำงานอยู่ในหน่วยงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์และลม ด้วยความสนใจในด้านชุมชนยั่งยืน สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และการเจริญสมาธิส่งผลให้ท่านสร้างงานอันเป็นประโยชน์ต่างๆ กระทั่งเกิดแรงบันดาลใจออกเดินทางสู่ทวีปเอเชีย ช่วงเวลาแห่งการท่องโลกได้นำท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรมะในวัดทางพุทธศาสนาต่างๆ ทั้งในประเทศอินเดียและประเทศไทย ท่านจาคนันโทมีความสนใจในการให้การสนับสนุนผู้ฝึกสมาธิ ดังนั้นท่านจึงได้สมัครเข้าเป็นผู้ร่วมงานของศูนย์ฝึกสมาธิ IMS เป็นเวลา 5 ปี ณ ศูนย์ฝึกสมาธิแห่งนี้เอง ท่านได้มีโอกาสพบกับพระฝรั่งสายหลวงพ่อชา เพื่อที่จะสำรวจถึงชีวิตความเป็นสมณะเพศ ในปี ค.ศ. 2002 ท่านจึงได้เดินทางไปยังวัดป่านานาชาติ ประเทศไทย และในปี ค.ศ. 2004 ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อเลี่ยมเป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ท่านได้พบและได้รับพระธรรมคำสอนจากพระอาจารย์ปสันโน ในปี ค.ศ. 2007 ท่านจาคนันโทได้ย้ายมาพำนักยังวัดป่าอภัยคีรี ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่สำนักสงฆ์แปซิฟิก

โปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของสำนักสงฆ์แปซิฟิก

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์

Pacific Hermitage
PO Box 803
White Salmon, WA 98672

ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ

65 Barnedt Rd Apt #803
White Salmon, WA 98672-0803

กลับสู่ด้านบน