สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2022 คุณซินดี้ “เมตติกา” ฮอฟแมน ฆราวาสผู้เป็นอาจารย์สอนธรรมะ และเป็นโยมอุปัฏฐากของวัดอภัยคีรี ได้เสียชีวิตลง ทั้งนี้ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด พระสงฆ์จากวัดอภัยคีรีได้เดินทางไปสอนธรรมะใน “ศาลารัตนตรัย” ในบริเวณบ้านของคุณเมตติกา ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก เป็นประจำ คุณเมตติกา ได้ใช้เวลาระยะสุดท้ายของชีวิตที่ศูนย์พยาบาลในเมืองยูไคย่าห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับวัดอภัยคีรี และเป็นโอกาสให้คณะสงฆ์ได้ไปเยี่ยมเธอหลายครั้ง ชีวิตของคุณเมตติกา รวมทั้งความสงบสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเธอ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับหมู่คณะในวัดอภัยคีรีเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง คุณเมตติกาได้ถวายบ้านและที่ดินรวมทั้งศาลารัตนตรัยของเธอให้แก่วัดอภัยคีรี ซึ่งเปิดโอกาสให้ทางวัดสามารถสร้างวัดสาขาเล็กๆในเมือง ฟอร์ท แบร็ก ได้อีกด้วย

ขณะนี้ พระอาจารย์กัสสโป, พระอาจารย์ฐิตปัญโญ, และอนาคาริก เควิน ได้พำนักอยู่ ณ สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยแห่งนี้ และทั้งสามท่านจะอยู่ที่นั่นตลอดช่วงเข้าพรรษาเป็นอย่างน้อย (เดือนสิงหาคม, กันยายน, และตุลาคม)

กิจวัตรในเย็นวันจันทร์ ณ สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย

ในทุกเย็นวันจันทร์ พระอาจารย์กัสสโปและพระอาจารย์ฐิตปัญโญ จะนำหมู่คณะทำกิจวัตรต่างๆ โดยในบางโอกาสอาจจะมีพระอาจารย์ท่านอื่นๆจากวัดอภัยคีรีมาร่วมกิจวัตรด้วย และในโอกาสดังกล่าว ทางสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางหน้าเว็บนี้ และผ่านทางจดหมายข่าวของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

ตารางกิจวัตรในเย็นวันจันทร์ มีดังต่อไปนี้

17:30 น. - ดื่มน้ำปานะในศาลา - ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะสนทนาธรรมหรือถามคำถามธรรมะกับพระอาจารย์ และเพื่อนนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ

19:00 น. - นั่งสมาธิ 30 นาที, รับฟังข้อคิดธรรมะ, และเป็นโอกาสถามคำถามหรือแสดงความเห็นต่อข้อคิดธรรมะต่างๆ

สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าร่วมกิจวัตรดังกล่าว ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

อนึ่ง ในวันจันทร์ที่สี่ของเดือนกันยายนปีนี้ จะตรงกับวันที่ 25 ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิต 1 ปี ของคุณเมตติกา ทางสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยจึงจะทำกิจวัตรในเย็นวันจันทร์นั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอ และจะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอภัยคีรีมาร่วมกิจวัตรด้วยอย่างน้อยหนึ่งรูป

การทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิ ในเวลา 19:00 น.

จะมีการทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิ ในเวลา 19:00 น. ณ ศาลารัตนตรัย เป็นปกติในทุกๆวัน

การถวายอาหารเพล ณ สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย

พระสงฆ์จะฉันเพลในเวลา 11:00 น. ในวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, เสาร์, และอาทิตย์ โดยทุกๆท่านสามารถร่วมถวายอาหารเพลและรับประทานอาหารกับหมู่คณะได้ ถ้าหากท่านต้องการนำเครื่องปัจจัยไทยธรรมมาถวาย โปรดทราบว่าตามปกติแล้วโยมอุปัฏฐากเพียงคนเดียวของสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยจะยุ่งอยู่กับการทำอาหารในครัวในช่วงเวลา 10:00-11:00 น. ถ้าท่านต้องการนำอาหารมาถวาย กรุณาโทรศัพท์มาแจ้งล่วงหน้าหนึ่งวันถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าท่านไม่สะดวก ทางสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยยินดีต้อนรับท่านที่เดินทางมาถวายเพลโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

อนึ่ง ทางสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยจะไม่มีการเปิดให้สาธารณชนถวายเพลในวันศุกร์

ถ้าหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการถวายเพลหรือกิจกรรมต่างๆของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย กรุณาใช้แบบฟอร์มสำหรับติดต่อบนเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรี และโปรดระบุว่าท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย หรือท่านสามารถโทรศัพท์ไปที่สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยได้โดยตรง ที่หมายเลข (707) 813-0842 และถ้าหากท่านต้องการรับจดหมายข่าวของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย กรุณาระบุความประสงค์ของท่านในแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://www.abhayagiri.org/contact/other

ตารางบิณฑบาต

ตารางบิณฑบาตของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย คือ

วันอังคาร, พุธ, พถหัส, และเสาร์ - พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตในบริเวณกลางเมือง ฟอร์ท แบร็ก ในระหว่าง 8:45 - 10:15 น.

วันศุกร์ - พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตในเมืองใกล้ๆ เช่นเมืองคลีโอนี่, เมนโดซิโน่, หรือเวสต์พอร์ต

วันอาทิตย์และวันจันทร์ - พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตทางทิศเหนือของบริเวณ พุดดิ้ง ครี้กในระหว่างเวลา 8:30 - 9:30 น.

หมายเหตุ: ตารางบิณฑบาตนี้เป็นตารางตามปกติของสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางโอกาส ถ้าหากท่านต้องการให้แน่ใจว่าจะได้พบพระสงฆ์ในช่วงบิณฑบาต กรุณาโทรศัพท์มาสอบถามหนึ่งวันล่วงหน้า หรือในเวลา 7:00 - 8:15 น. ของเช้าวันที่ท่านต้องการพบพระสงฆ์

กลุ่มศึกษาพระสูตร

ทุกวันอังคารในเวลา 17:30 น. จะมีกลุ่มศึกษาพระสูตรในศาลารัตนตรัย โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ทางกลุ่มจะใช้หนังสือ Noble Truths, Noble Path ของภิกษุโพธิ และทางสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยจะแจ้งบทเรียนสำหรับอ่านล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บนี้ภายในคืนวันพฤหัส ทุกๆท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระสูตรได้ตามอัธยาศัย

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อสถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (707) 813-0842 หรือติดต่อผ่านทางแบบฟอร์มของวัดอภัยคีรีในลิ้งค์ด้านล่างนี้ และระบุให้ชัดเจนว่าท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

https://www.abhayagiri.org/contact/other

การเดินทางมาสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 31791 Johnson Lane, Fort Bragg, CA 95437 ซึ่งอยู่บริเวณทิศเหนือของเมือง ฟอร์ท แบร็ก และอยู่ทางทิศตะวันออกของทางหลวงหมายเลข 1 (เมื่อทางหลวงนี้ผ่านเข้าเมือง จะถูกเรียกว่า Main Street) ถ้าหากท่านกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1 (หรือ Main Street) แล้ว กรุณาขับตามเส้นทางดังต่อไปนี้

เลี้ยวเข้า Pudding Creek Road ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชายหาด และขับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก (หันหลังให้กับมหาสมุทร) ลำธารชื่อ Pudding จะอยู่ทางขวามือของถนนเส้นนี้

ขับไปเป็นระยะทาง 1 ไมล์ ท่านจะผ่านป้ายหยุด (stop sign) ที่ถนน John Hyman ขับผ่านป้ายหยุดนี้ต่อไปตามถนน Pudding Creek

เลี้ยวซ้าย (มุ่งทางทิศเหนือ) เข้า Petaluma Avenue และค่อยๆขับ เพราะถึงแม้ว่าถนนนี้จะเป็นถนนลาดยาง แต่ก็ขรุขระเนื่องจากมีรากไม้จากต้นไม้หลายๆต้นที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นผิวถนน และบางครั้งท่านอาจจะต้องขับเข้าเลนอื่นเพื่อหลบหลีกรากไม้เหล่านั้น

ขับต่อไปเป็นระยะทาง 1/4 ไมล์ จะถึงสี่แยกที่ตัดกับ Johnson Lane ให้เลี้ยวขวาเข้า Johnson Lane (มุ่งหน้าทิศตะวันออก) และเมื่อขับต่อไปไม่กี่ร้อยฟุต ท่านจะมาถึงบ้านเลขที่ 31791 ทางขวามือ (ทิศใต้) ซึ่งจะมีป้ายเขียนว่า Three Jewels

เลี้ยวขวาเข้าไปในบริเวณนั้น และจอดรถ

แทนที่จะเดินผ่านเข้าทางประตูรั้ว กรุณาเดินไปตามทางเดินเท้าด้านขวามือ (ทิศตะวันตก) และเดินไปทางด้านหลังของตัวบ้าน ทางเข้าศาลาจะอยู่ทางปีกขวาของตัวบ้าน ตรงข้ามกับโรงจอดรถ

การสนับสนุนสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัย

ท่านสามารถสนับสนุนสถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยได้ในหลายๆทาง เช่น อาสาสมัครช่วยงานต่างๆ ในบริเวณสถานปฏิบัติธรรม, ช่วยขับรถรับส่งพระสงฆ์, หรือโทรศัพท์มาสอบถามว่าทางสถานปฏิบัติธรรมยังขาดสิ่งของที่จำเป็นอะไรอยู่หรือไม่ ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสถานปฎิบัติธรรม กรุณาโทรศัพท์ไปที่สถานปฎิบัติธรรมรัตนตรัย ที่หมายเลข (707) 813-0842 และฝากข้อความไว้ถ้าไม่มีผู้รับสาย ตามปกติแล้วสายโทรศัพท์จะเปิดในเวลา 7:00-8:00 น.

สถานปฏิบัติธรรมรัตนตรัยเป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าอภัยคีรี และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสังฆปาละ ซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของวัดอภัยคีรี ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคให้มูลนิธิสังฆปาละ กรุณาเช็คหน้าเว็บของวัดตามลิ้งค์นี้

https://www.abhayagiri.org/support/donations