ง่ายกว่าที่คิด

ง่ายกว่าที่คิด

อาจารย์ ปสันโน

ง่ายกว่าที่คิด

รวมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปสันโน ที่ได้แสดงไว้ในโอกาสต่างๆในประเทศไทย ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาพักอาศัยที่วัดอภัยคีรี

The Wings to Awakening

The Wings to Awakening

ฐานิสสโร ภิกขุ

The Wings to Awakening

An Anthology from the Pāli Canon expounding in detail the Buddha’s teaching on the 37 “Wings to Enlightenment”.

พอดี

พอดี

อาจารย์ ชา & อาจารย์ ปสันโน

พอดี

ปกิณกะธรรมของหลวงปู่ชา พระอาจารย์ปสันโน และพระอาจารย์ชยสาโร

Discipline and Conventions

Discipline and Conventions

อาจารย์ สุจิตโต

Discipline and Conventions

This guide is aimed at providing an introduction to some aspects of monastic discipline for those lay people who are interested in understanding the background to the rules and conventions which structure the way of life of the monks and nuns of the Forest Tradition.

Abhayagiri: What's in a Name?

Abhayagiri: What's in a Name?

อาจารย์ อมโร

Abhayagiri: What's in a Name?

A short essay explaining the choice of name for Abhayagiri Monastery, the first Western Forest Sangha branch monastery in America.

Thinking

Thinking

อาจารย์ อมโร

Thinking

An essay on relating to thought by Ajahn Amaro.

The Four Noble Truths

The Four Noble Truths

อาจารย์ สุเมโธ

The Four Noble Truths

This small booklet was compiled and edited from talks given by Venerable Ajahn Sumedho on the central teaching of the Buddha: that the unhappiness of humanity can be overcome through spiritual means.

Walking with Awareness

Walking with Awareness

อาจารย์ เลี่ยม

Walking with Awareness

A Guide to Walking Meditation written by Luang Por Liem Ṭhitadhammo translated by Ṭhāniyo Bhikkhu.

Twain Shall Meet

Twain Shall Meet

อาจารย์ ชยสาโร

Twain Shall Meet

A short history of how western monks came to Ajahn Chah.

A Tree in a Forest

A Tree in a Forest

อาจารย์ ชา

A Tree in a Forest

An assortment of similes and comparisons used by Ajahn Chah as a method of teaching.