ทางเส้นเก่า ในมุมมองใหม่

อาจารย์ ปสันโน

ทางเส้นเก่า ในมุมมองใหม่

รวมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปสันโน ที่ได้แสดงไว้ในโอกาสต่างๆ