สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน ๔

อาจารย์ ปสันโน

โดยเนื้อหาในหนังสือนั้น เป็นพระธรรมเทศนาและการถามตอบปัญหา เมื่อครั้งที่หลวงพ่อปสนฺโนได้เมตตารับกิจนิมนต์ในการอบรมการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

⇠ กลับไปที่ข่าวหนังสือ