ข่าว

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คือ การพิจารณาความเสื่อมของธาตุทั้ง 4 ผ่านความชราภาพและการเจ็บป่วย สอนโดยอาจารย์กรุณาธัมโม อาจารย์ญาณิโก และอาจารย์จุนทะ กิจกรรมในวันนี้จะเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยท่านสามารถเข้…

โพสต์เมื่อ:

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในภาคฤดูร้อน

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม - วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเมืองสารนาถ ใกล้เมืองพาราณสี โดยในวันนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจะเริ่มการทำวัตรเย็นในเวลา 19:00 น. จากนั้นจะมีการนั่งสมาธิร่วมกัน และฆราวาสจะรับไตรสรณคมน์ สมาทานศีล 8 และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ หลังจากนั้นจะมีการเวียนเทียนเป็นการปิดท้าย โดยในคืนดังกล่าว ท่านสามารถมาวัดได้ตั้งแ…

โพสต์เมื่อ:

วันศึกษาและปฏิบัติธรรม เสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาวัดอภัยคีรี โดยหัวข้อธรรมในวันนี้คืออานาปานสติและมรณานุสติ สอนโดยหลวงพ่อปสันโน พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Lost Something? Piece of Cake

อาจารย์ ชา

Lost Something? If you understand that good and bad, right and wrong, all lie within you, then you won’t have to go looking for them somewhere else. Just look for them where they arise. If you don’t, it’d be like losing something in one place and then going to look for it in another. If you lose something here, you must look for it here. Even if you don’t find it at first, keep looking where you dropped it. But, usually, you lose it here, then go looking over there. When will you ever find it? Good and bad actions lie within you. One day you’re bound to see it. Just keep looking right here. Pi…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

This Must Be Impermanent: Letting Go of an Illusory World

อาจารย์ ปสันโน

Ajahn Pasanno reflects on the practice of contemplating impermanence as a technique for helping to navigate extreme situations, foster resilience, and develop clarity through the ups and downs of life. This Dhamma talk was offered on July 6, 2024 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม