ข่าว

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรจะมาเยี่ยมคณะสงฆ์อภัยคีรีในวันที่ 24-29 เมษายนนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในเวลาหลังภัตตาหารเพลและหลังทำวัตรสวดมนต์เย็น อนึ่ง โปรดทราบว่าในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะเดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สำนักสงฆ์รัตนตรัย ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) เกิดบนเกาะไอล์ออฟไวท์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๐๑ ในปี ๒๕๒๑ ท…

โพสต์เมื่อ:

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ และพิธีอุปสมบทพระภิกษุ โดยตารางในวันดังกล่าวมีดังนี้ 10:30 น. เตรียมงาน (กรุณามาถึงวัดก่อนเวลานี้) 11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพร หลังจากทุกๆคนช่วยกันทำความสะอาดหลังอาหารเพลแล้ว ขอเชิญร่วมมีพิธีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระเถระ 14:00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ของสามเณรเหมโก อนึ่ง จะมีการถ่ายทอดสดพ…

โพสต์เมื่อ:

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ในวันที่ 6 เมษายนนี้ พระอาจารย์กรุณาธัมโมจะสอนกรรมฐานที่ศูนย์สมาธิสปิริต ร็อค ในเมืองวู้ดเอเคอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยญาติธรรมทุกสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมนี้ได้ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง แต่ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:30 น. หัวข้อของการกรรมฐานคือ: อนัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวเองมากนัก การพยายามทำตัวให้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่ส…

โพสต์เมื่อ:
ข่าวเพิ่มเติม

ปฏิทิน

ดูปฏิทินแบบเต็ม

แง่ธรรม

Suffering Is a Choice

อาจารย์ มุนินโท

The question of what has the power to obstruct the beauty of caring pertains not just to our relationships with people but also to the way we relate to things and to views and opinions. Perhaps for instance, we thought that we were being compassionate towards planet earth, taking good care of her, only to catch ourselves behaving aggressively towards those we see as exploiting her. Can we tolerate having our views and opinions contradicted without acting aggressively? This is not to say that we should never have feelings of aversion when we witness abuse. To say so would be like saying we shou…

แง่ธรรมเพิ่มเติม

เสียงธรรม

A Path of Development, a Path of Abandonment

อาจารย์ กรุณาธัมโม

Ajahn Karuṇadhammo offers reflections on using skillful energy and desire to develop those qualities in the mind which are wholesome and abandon those which are not. This Dhamma talk was offered on April 20, 2024 at Abhayagiri Buddhist Monastery.

เสียงธรรมเพิ่มเติม