ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน ประจำปี ค.ศ. 2021

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐิน  ประจำปี ค.ศ. 2021

งานกฐินของวัดอภัยคีรีในปีนี้ จะถูกจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-6 พฤศจิกายน โดยทางวัดอนุญาตให้ฆราวาสลงทะเบียนเข้าร่วมงานกฐินได้วันละไม่เกิน 25 คน กรุณากดที่ ลิ้งค์นี้ เพื่อร่วมลงทะเบียน (ถ้าวันใดในช่วงเวลานั้นมีผู้ลงทะเบียนครบ 25 คนแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนในวันนั้นได้)

เหตุการณ์สำคัญในปีนี้คือ พระอาจารย์อมโรมีแผนจะมาร่วมงานกฐินของวัดอภัยคีรีด้วย ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์อมโรได้จากย่อหน้าข้างล่างนี้

พระอาจารย์อมโรถือกำเนิดในประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1956 ท่านได้รับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอน ความสนใจในด้านจิตวิญญาณทำให้ท่านเดินทางไปยังประเทศไทยและวัดป่านานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมลูกศิษย์ชาวตะวันตกของหลวงปู่ชา พระอาจารย์อมโรได้รับการอุปสมบทในปี ค.ศ. 1979 โดยมีหลวงปู่ชาเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์อมโรเดินทางกลับอังกฤษเพื่อร่วมบริหารวัดป่าที่เพิ่งสร้างใหม่ในเมืองชิตเฮิร์สต์ กับพระอาจารย์สุเมโธ พระอาจารย์อมโรได้พำนักอยู่ที่วัดอมราวดีเป็นเวลาหลายปี และเดินทางมาแคลิฟอร์เนียทุกปีในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1990-1999

ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1996 พระอาจารย์อมโรได้ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และเป็นเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์ปสันโนจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 เมื่อพระอาจารย์สุเมโธได้ขอให้พระอาจารย์อมโรกลับไปยังวัดป่าอมราวดี เพื่อรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดีต่อจากพระอาจารย์สุเมโธ

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา คำสอนของพระอาจารย์อมโรได้ถูกบันทึกเป็นสื่อธรรมะไว้มากมาย ซึ่งรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา การถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาผ่านทางอินเตอร์เน็ต และหนังสือธรรมะหลายเล่ม ท่านสามารถค้นหาสื่อธรรมคำสอนของพระอาจารย์อมโรได้ทางเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีและวัดอมราวดี

;