ขอเชิญร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ เวลา 10:30 น. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

ขอเชิญร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ เวลา 10:30 น. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางวัดจึงไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเดินทางมาวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ในปีนี้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ออนไลน์ได้ในเวลา 10:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2020 ผ่านทาง live stream

https://youtu.be/9mzgXQ4AnDE

โดยในพิธีสงกรานต์นี้ จะมีการขอไตรสรณคมน์และศีลห้าจากหลวงพ่อปสันโน จากนั้นคณะสงฆ์จะสวดพระปริตรและสรงน้ำพระพุทธรูป ตามด้วยการถวายสังฆทาน และการแสดงพระธรรมเทศนาสั้นๆ โดยหลวงพ่อปสันโน

ท่านสามารถอ่านคำขอไตรสรณคมน์ และคำอาราธนาศีล ได้จากหนังสือทำวัตรสวดมนต์เล่ม ๑ หน้า ๑๒๖.

คำถวายสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ

คำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

;