คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19 (แก้ไขข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

คำเตือนเกี่ยวกับเรื่องไวรัส COVID-19 (แก้ไขข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

ในท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ วัดอภัยคีรีต้องการสนับสนุนหมู่คณะทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส โดยที่ยังปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น ทางวัดจึงมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • พระจะไม่ออกบิณฑบาตร

  • การทำวัตรเย็นในคืนวันเสาร์และคืนวันพระ จะไม่เปิดให้สาธารณะชนเข้าร่วมได้ในระยะนี้ แต่ท่านสามารถเข้าร่วมการทำวัตรเย็นทางออนไลน์ได้ โดยผ่านการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกคืน ยกเว้นคืนวันหลังวันพระท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ลิงค์นี้ https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

  • ทางวัดขอยกเลิกการแสดงธรรมนอกสถานที่ตามความเหมาะสม แต่จะมีการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมหรืองานพิธีต่างๆของวัดทางช่อง YouTube ทั้งนี้เมื่อมีการยกเลิกงานใดๆ ทางวัดจะแก้ไขข้อมูลในปฏิทินของวัดให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

  • ทางวัดจะยังไม่อนุญาตให้ฆราวาสผู้ประสงค์จะมาพักที่วัดเป็นระยะสั้นๆ เข้ามาค้างคืนที่วัดในช่วงนี้ และจะไม่อนุญาตไปอีกสักพักหนึ่ง

ฆราวาสหลายท่านได้สอบถามมาว่า ท่านจะสามารถมาวัดเพื่อนำอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาถวายที่วัดได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ทางวัดยินดีที่จะรับอาหารและสิ่งของที่ท่านถวาย แต่ขอความกรุณาให้ท่านวางอาหารและสิ่งของต่างๆไว้บนโต๊ะสเตนเลสด้านนอกครัว และด้วยเหตุผลทางสุขภาพและความปลอดภัย ทางวัดขอความกรุณาให้ท่านไม่เข้าไปในครัวหรือในตัวอาคารใดๆของวัด และกรุณาสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยในขณะที่ท่านอยู่ในบริเวณของวัดด้วย อนึ่ง หากท่านมีอาการคล้ายจะเป็นไข้, เป็นหวัด, หรือเป็นไข้หวัด ทางวัดใคร่ขอความกรุณาให้ท่านอย่าเพิ่งมาวัดในช่วงนี้ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา

;