สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

สรุปเหตุการณ์หลักๆจากปี ค.ศ. 2019

หลวงพ่อปสันโน ในตำแหน่งพระเถระที่ปรึกษาประจำวัดอภัยคีรี

ตั้งแต่วัดอภัยคีรีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมา หลวงพ่อปสันโนก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโร จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 2010 เมื่อพระอาจารย์อมโรเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ที่ประเทศอังกฤษ หลวงพ่อปสันโนจึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอภัยคีรีแต่เพียงรูปเดียว

ก่อนที่หลวงพ่อปสันโนจะลาพักหนึ่งปีในช่วงปี ค.ศ. 2018 ถึง 2019 ท่านได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้แก่พระอาจารย์กรุณาธัมโม และพระอาจารย์ญาณิโก ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ทั้งสองท่านได้ทำหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสร่วม โดยที่หลวงพ่อปสันโนได้ปลดเกษียณในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019 และในขณะนี้ท่านได้พำนักอยู่ที่วัดอภัยคีรีในฐานะพระเถระที่ปรึกษา

ท่านเจ้าคุณพระราชโพธิวิเทศ

เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2019 คือหลวงพ่อปสันโนได้โดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปประเทศไทยในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 70 ปีของท่านเอง โดยที่ท่านได้ทราบข่าวเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้น ว่าในวันที่ 28 กรกฎาคม ท่านจะต้องเดินทางไปรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะได้วางมือจากงานบริหารและการประชุมต่างๆนานาของวัดแล้ว แต่ท่านก็ยังสอนธรรมะทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งยังประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่คณะสงฆ์และฆราวาสด้วย

สันติวิหาร

“สันติวิหาร” คือที่พักหลังเล็กบนที่ดินผืนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนทอมไคตรงข้ามกับวัดอภัยคีรี ในปี ค.ศ. 2019 สันติวิหารได้ถูกส่งมอบแก่มูลนิธิวัดอภัยคีรีอย่างเป็นทางการ และเนื่องจากสันติวิหารมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีจึงวางแผนจะใช้สันติวิหารเป็นที่พักสำหรับพระเถระผู้สูงอายุต่อไป

การกลับมาและการจากไป

ในปีที่ผ่านมา มีการกลับมาและการจากไปของพระสงฆ์วัดอภัยคีรีหลายรูป (ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ) เริ่มจากพระอาจารย์กัจจานะเดินทางไปพำนักที่วัดอมราวดีในประเทศอังกฤษ ท่านโกวิโล, ท่านนิสสโภ, และท่านสุทธิโก เดินทางไปอยู่วัดป่าต่างๆกันในประเทศไทย ท่านสัมปันโนเดินทางไปยังวัดป่าเทมเปิล ในมลนิวแฮมเชียร์ ส่วนท่านสุหัชโชในขณะนี้พักอยู่ที่วัดพุทธโพธิวัน ในประเทศออสเตรเลีย ท่านโกญฑัญโญและท่านชาคโรเดินทางกลับมายังวัดอภัยคีรีจากวัดป่าในแคนาดาสองแห่ง และในฤดูหนาวที่จะถึงนี้ พระอาจารย์เสกและท่านขันติโกจะพักอยู่ที่สำนักสงฆ์แปซิฟิคร่วมกับพระอาจารย์สุทันโต

เรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งคือ พระเณรหลายรูปได้มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรม, ฝึกฝน, และเดินทางต่อไปในเส้นทางธรรมะสายนี้ รวมถึงท่านจิตตปาโลและท่านโชติมันโตผู้ซึ่งได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปีนี้ด้วย

ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์และสถานการณ์ต่างๆในวัดอภัยคีรีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่สาระสำคัญของการปฎิบัติธรรมก็ยังคงอยู่เช่นเดิม

การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

  • ธรรมบท, 183
;