ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบท วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบท วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุของสามเณรโชติมันโต ซึ่งจะเริ่มบ่าย ๒ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคมนี้

;