งานกฐินวัดอภัยคีรียังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เช่นเดิม

งานกฐินวัดอภัยคีรียังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน เช่นเดิม

วัดอภัยคีรีและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้าและอาจจะมีการลุกลามของไฟป่า แต่อย่างไรก็ตามทางวัดยังจะสามารถจัดงานกฐินในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน โดยเริ่มต้นในเวลา 10:30 น. ตามที่วางแผนไว้ ถึงแม้ทางวัดจะได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟฟ้า แต่ทางวัดก็ยังจะสามารถจัดพิธีถวายกองกฐินตามที่วางแผนไว้ได้

ในกรณีที่มีการปิดถนน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงอื่นๆเท่านั้น ทางวัดจึงจะยกเลิกงานกฐิน และหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ทางวัดจะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

หากท่านจะเดินทางมาร่วมงานกฐิน กรุณาวางแผนร่วมโดยสารรถยนต์มากับผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ กรุณาเดินทางมาถึงแต่เนิ่นๆ และตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพจราจรล่วงหน้าด้วย

และโปรดอย่าลืมว่าจะมีการปรับเวลาในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนเวลาตี 2 กรุณาปรับนาฬิกาย้อนหลังไปหนึ่งชั่วโมงด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจากคณะสงฆ์วัดอภัยคีรี

;