งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต

งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต

วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน: งานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรรักขิตโต

ขอเรียนเชิญญาติโยมเข้าร่วมงานพิธีอุปสมบทพระภิกษุของสามเณรคุรักขิตโต จะเริ่มในเวลา 14.00 น.

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตารางปฏิทินของวัด

;