ตารางงานเดือนมิถุนายน

ตารางงานเดือนมิถุนายน

ขอเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานฉลองศาลาต้อนรับหลังใหม่ของวัดป่าอภัยคีรีกับเรา ด้วยการเข้าร่วมฟังธรรมะและปฏิบัติธรรม 3 วันช่วงวันสุดสัปดาห์ คือ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม นอกจากมีการปฏิบัติธรรมในวันสุดสัปดาห์แล้ว ช่วงระหว่างวันก่อนสุดสัปดาห์ยังมีการแสดงธรรมะและการมาเยือนของคณะครูบาอาจารย์อาวุโสในสายหลวงปู่ชา ผลของการทำงาน 6 ปี ศาลาต้อนรับหลังใหม่นี้ประกอบด้วยห้องโถงสำหรับนั่งสมาธิ ห้องครัว ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจวัตรของพระเณรและญาติโยมทั้งหลายในปีถัดๆไป เราหวังว่าทุกท่านสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองครั้งนี้กับเรา

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เนื่องด้วยวัดป่าอภัยคีรีมีสถานที่จอดรถจำนวนจำกัดมาก โปรดเดินทางโดยนั่งรถร่วมกันมาอย่างน้อย 3 คนต่อคัน เพื่อที่ทางวัดฯจะได้ไม่ต้องปฏิเสธท่านใดที่เดินทางมาร่วมงานฉลองเพราะไม่มีที่จอดรถ

ตารางงานเดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน - หลวงพ่อเลี่ยม (เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง) อาจารย์จันดี (เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน) อาจารย์เกวลี (เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ) และท่านอื่นๆเดินทางมาถึงวัดฯ

 • วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน - อาจารย์ฉันทโก (เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตติ) เดินทางมาพัก 2 คืน

 • วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน - หลวงพ่อเลี่ยม (เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง) แสดงธรรมที่วัดพุทธานุสรณ์ โดยมีอาจารย์เกวลีเป็นล่าม ส่วนที่วัดป่าอภัยคีรีมีกิจกรรมวันอาทิตย์ตามปกติ

 • วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน - พระเณรส่วนใหญ่ไม่อยู่วัดป่าอภัยคีรี อาจารย์คงฤทธิ์เดินทางมาถึงวัดฯ

 • วันอังคารที่ 26 มิถุนายน - หลวงพ่อวีระธัมโม (เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะ) เดินทางมาถึงวัดฯ

 • วันพุธที่ 27 มิถุนายน - อาจารย์ชยสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ) เดินทางมาถึงวัดฯ

 • วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน - อาจารย์โสณะ (เจ้าอาวาสวัดป่าเบิรเกน) อาจารย์อจโล (ประธานสำนักสงฆ์อานันทคีรี) อาจารย์สุทันโต (ประธานที่พักสงฆ์แปซิฟิก) และท่านอื่นๆเดินทางมาถึงวัดฯ

 • วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน - 19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ และ การแสดงธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์จันดี (เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน)

 • วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน -
  09.30 น. ทำวัตรสวดมน
  10.00 น. การแสดงธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์โสณะ (เจ้าอาวาสวัดป่าเบิรเกน)
  11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารคณะสงฆ์
  14.00 น. สวดมนต์ และ การแสดงธรรมโดยพระอาจารย์คงฤทธิ์
  17.30 น. ปานะ
  19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ และ การแสดงธรรมโดยหลวงพ่อวีระธัมโม (เจ้าอาวาสวัดป่าติสรณะ)

 • วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม -
  10.00 น. การแสดงธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ)
  11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารคณะสงฆ์
  13.30 น. สวดมนต์ กรวดน้ำอุทิศบุญโดยรอบระเบียงศาลาใหม่ และการแสดง ธรรมโดยหลวง พ่อเลี่ยม (เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง)

 • วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม - หลวงพ่อเลี่ยมและคณะสงฆ์รูปอื่นๆ เดินทางกลับ

โปรด ดูตารางปฏิทินวัด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ถึงแม้ว่าเราไม่มีสถานที่พักค้างคืนสำหรับผู้มาเยือนในครั้งนี้ วัดป่าอภัยคีรียินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานในแต่ละวัน

;