หนังสือธรรมภาษาไทยชุดใหม่

หนังสือธรรมภาษาไทยชุดใหม่

หนังสือธรรมภาษาไทยชุดใหม่ 6 เล่ม ของหลวงพ่อปสันโน ได้ถูกนำขึ้น website แล้ว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาหลายท่านในประเทศไทย หนังสือเหล่านี้ได้รับการจัดทำทั้งในรูปแบบ pdf และ epub ท่านสามารถเปิดดูได้จาก หนังสือภาษาไทย

;