ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนาจากงานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนาจากงานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา

ขอเชิญรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนาจากงานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา ณ วัดหนองป่าพงในงานอาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ชา
พระเถระและพระมหาเถระในสายวัดหนองป่าพงได้แสดงพระธรรมเทศนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา ๔ วัน ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยหลวงพ่อปสันโนได้แสดงพระธรรมเทศนาทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่านสามารถรับชมวิดีโอพระธรรมเทศนาจากงานอาจาริยบูชาหลวงปู่ชา ได้จากลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=5CkdcLVpGEE&t=398m6s

;