ขอเชิญร่วมงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระอาจารย์ปสันโน วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระอาจารย์ปสันโน วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ พระโพธิญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (พระอาจารย์ปสันโนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผู้แทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร)

กำหนดการ

๑๐:๓๐ น. – ถวายภัตตาหารเพล

๑๓:๐๐ น. – ร่วมถวานพานดอกไม้ธูปเทียนแด่พระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน)

  • พระสงฆ์สวดพระปริตร
  • พระธรรมเทศนาโดยพระโพธิญาณวิเทศ (หลวงพ่อปสันโน)
  • พระธรรมเทศนาโดยพระเถระหรือพระมหาเถระ (พระราชธรรมวิเทศ หรือพระอาจารย์มหาประเสริฐ วัดพุทธานุสรณ์)
  • ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

กรุณาร่วมโดยสารรถยนต์กับสหายธรรมของท่านเมื่อเดินทางมาร่วมงาน เนื่องจากทางวัดมีพื้นที่ในการจอดรถจำกัด

ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา ๑๐:๓๐ น. เพื่อที่ท่านจะได้มีเวลาเพียงพอสำหรับจัดเตรียมอาหารของท่าน

หมายเหตุ: เนื่องจากวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคมเป็นวันพระ ทางวัดจะมีการทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ, และฟังพระธรรมเทศนาในเวลา ๑๙:๓๐ น. ตามปกติ แต่จะไม่มีการถือเนสัชชิก (นั่งสมาธิตลอดคืน) ในคืนดังกล่าว

;